Teknologiajohtaja

Ammatit Julkaistu

Teknologiajohtaja eli chief technology officer (CTO) vastaa organisaation teknologisten ratkaisujen suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta. Työpaikkoja on ICT-alan yrityksissä. Tehtävässä vaaditaan teknisen osaamisen lisäksi kykyä strategiseen ajatteluun, johtamistaitoja ja liiketoiminnan osaamista.

Teknologiajohtajan  tulee olla perehtynyt teknologiaan, mukaan lukien ohjelmistokehitys, tietotekniikka, pilvipalvelut, tietoturva, tekoäly, data-analytiikka sekä muut alueet. Ammatissa on kyettävä kehittämään pitkän aikavälin strategioita, joka edellyttää kykyä ennakoida tulevaisuutta ja teknologiaan liittyviä trendejä. Laaja-alaisten kokonaisuuksien hahmottaminen on olennainen taito.

Teknologiajohtajalta vaaditaan johtamisosaamista, erinomaisia vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Ammatissa on oltava kyky ratkaista monimutkaisia ongelmia ja löytää niihin innovatiivisia ratkaisuja. Työssä on ymmärrettävä myös organisaation liiketoimintaa ja asiakkaan tarpeita. 

Ammatissa vaaditaan myös kielitaitoa, erityisesti englannin kielen taitoa. Tietotekniikan nopea kehitys edellyttää alan jatkuvaa seuraamista ja uuden opettelua.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon insinööri (AMK) ohjelmistotekniikkaan, tietotekniikkaan tai mediatekniikkaan suuntautuen. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa myös liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK) tietojenkäsittelyyn suuntautuen.

Yliopistojen teknillistieteellisellä koulutusalalla voi opiskella teknisiä tieteitä. Ylempi korkeakoulututkinto on diplomi-insinööri, alempi tekniikan kandidaatti. Koulutusalalla voi suuntautua esimerkiksi tietotekniikkaan ja tietoliikennetekniikkaan.

Yliopistojen luonnontieteellisellä koulutusalalla voi opiskella tietojenkäsittelytiedettä ja tietotekniikkaa, jolloin ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri, alempi luonnontieteiden kandidaatti. Yliopistojen kauppatieteellisellä koulutusalalla voi opiskella tietohallintoa ja tietojohtamista. Alempi korkeakoulututkinto on kauppatieteiden kandidaatti, ylempi kauppatieteiden maisteri.

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Mediaanipalkka

7879 €/kk

Yksityinen sektori

7894 €/kk

Julkinen sektori

7025 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat