Förvaltning

Yrkesområde

Administrativt arbete utförs i varje organisation, oavsett om det är fråga om ett ämbetsverk eller en inrättning inom den offentliga förvaltningen, ett företag, en organisation eller en stiftelse. Med hjälp av förvaltningen leds och styrs organisationens verksamhet så att uppgifterna kan skötas och målen uppnås. Förvaltningen ser till att det finns tillräckligt med resurser, såsom kompetent personal, pengar, verktyg och information. Delområden inom det administrativa arbetet är till exempel ledning samt personal-, ekonomi- och informationsförvaltning. Dessutom sköter organisationer inom olika branscher praktiska förvaltningsuppgifter och kundservice.

Yrken

Intervjuer