Skicka respons

Innan du skickar respons, kan du bekanta dig med sidan Anvisningar och vanliga frågor. I övriga frågor får du hjälp av de Landsomfattande rådgivningstjänsterna såväl per telefon som via chatten.

Ifall din respons berör AN-byråns tjänster, var vänlig använd dig av AN-byråernas responsblankett (toimistot.te-palvelut.fi). Respons som berör de kommunala sysselsättningsförsöken kan du ge på webbplatsen för sysselsättningsförsöken (kommunforbundet.fi).