Nuohooja

Ammatit Julkaistu

Nuohooja puhdistaa tulisijoja ja savuhormeja sekä tarkistaa niiden paloturvallisuuden. Työ edellyttää vastuuntuntoa, joustavuutta ja luotettavuutta. Hyvä fyysinen kunto ja ketteryys ovat välttämättömiä erilaisissa kiipeilytilanteissa. Nuohoojat toimivat usein yrittäjinä.

Nuohoojat toimivat usein itsenäisinä yrittäjinä. Heillä saattaa olla myös alaisia, tavanomaisesti 1-2 työntekijää.

Selaa avoimia työpaikkoja: Nuohooja

Työssä vaaditaan hyvää ammattialan hallintaa ja teknistä tuntemusta. Työssään nuohoojan tulee olla perehtynyt myös ilmanvaihtotekniikkaan ja tuntea eri ilmanvaihtolaitteet. Työ on itsenäistä, mutta menestyäkseen nuohoojan on toimittava yhteistyössä muidenkin alan yrittäjien kanssa. Työssä on osattava opastaa ja neuvoa asiakkaita.

Nuohoojan ammatissa korostuvat hyvät asiakaspalvelutaidot, mukautumiskyky sekä joustavuus erilaisissa tilanteissa. Nuohousalalla työskenteleminen edellyttää vastuuntuntoa ja luotettavuutta, koska nuohooja vastaa niin yksityisestä kuin yhteisestä omaisuudesta sekä yhteisestä elinympäristöstämme.  Myös yritystoimintaan liittyvät valmiudet kuten esimerkiksi organisointikyky sekä liiketoiminnan tuntemus ja markkinointitaidot ovat välttämättömiä yrittäjinä toimivilla nuohoojilla.

Hyvä fyysinen kunto ja ketteryys ovat tärkeitä ominaisuuksia työturvallisuudenkin kannalta erilaisissa kiipeilytilanteissa. Nuohoojan on osattava arvioida tilanteita ja välttää turhia riskejä etenkin vaarallisessa kattotyöskentelyssä. Nuohooja joutuu työskentelemään hankalissakin työasennoissa. Korkean ja ahtaan paikan kammot sekä erilaiset allergiat ovat esteenä ammatin harjoittamiseen.

Nuohoojan on osattava oikeat suojautumiskeinot ja suojainten käyttö, jolloin voi välttyä hengitystietulehduksilta, ärsytysihottumalta ja muilta ammattitaudeilta.

Nuohousalalla voi suorittaa talotekniikan ammattitutkinnon sekä talotekniikan erikoisammattitutkinnon nuohouksen osaamisalalla. Nuohoojan ammattitutkintoon tähtäävä koulutus tapahtuu pääasiassa oppisopimuskoulutuksena tai itseopiskeluna.  Ammattitutkintoon valmentavaa tietopuolista koulutusta järjestää Nuohousalan Keskusliitto. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Nuohouksen voi suorittaa vain ammattipätevyyden hankkinut nuohooja. Tutkintovaatimuksena on vähintään nuohoojan ammattitutkinto (ennen 2019) tai talotekniikan ammattitutkinto, jossa on suoritettuna nuohouksen osaamisala (jälk. 2019).

Käytössä on kuukausi-, tunti-, provisio- ja osaprovisiopalkkaus. Provisiopalkkaus eli suoriteperusteinen palkkaus on yleisin. Palkkaukseen vaikuttavat suoritetut tutkinnot (nuohoojan ammattitutkinto ja nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto) ja työvuodet.

Hyödyllisiä linkkejä