Ravintolapäällikkö

Ammatit Julkaistu

Ravintolapäällikkö vastaa ravintolan, kahvilan tai yökerhon pyörittämisestä. Hän seuraa taloudellista tulosta, johtaa henkilökuntaa, organisoi tapahtumia sekä hoitaa asiakaspalvelu-, suunnittelu- ja kehitystehtäviä. Ammatissa tarvitaan vankkaa ravintolatoiminnan tuntemusta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä ideointikykyä.

Erilaiset ravintolat, kahvilat ja yökerhot.

Selaa avoimia työpaikkoja: Ravintolapäällikkö

Ravintolapäällikkö on esihenkilöasema, jossa tarvitaan vankkaa ravintola-alan kokemusta, sekä organisointitaitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Ravintolatyö on yhteistyötä, joten ammatissa tarvitaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Ammatissa tarvitaan taloudellista ajattelukykyä, sekä alan lainsäädännön ja säännösten tuntemusta. Muita työn sujumista auttavia ominaisuuksia ovat järjestelmällisyys, itsenäinen ajattelukyky ja kyky ilmaista itseään selkeästi sekä kirjallisesti että suullisesti.

Hygieeninen työskentelytapojen tuntemus on olennaista. Tietotekniikan käyttötaidot ovat tarpeen toimistotöissä. Ravintolapäällikön on jatkuvasti seurattava mitä alalla ja raaka-ainevalikoimissa tapahtuu. 

Taipumus ruoka- ja pesuaineallergioihin voi haitata työskentelyä.

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon, restonomi (AMK).  Ravintolapäälliköksi voi edetä myös urakehityksen kautta. Lähtökohtana voi olla esimerkiksi ravintola- ja catering-alan perustutkinto. Osaamista ja ammattitaitoa kerrytetään käytännön työkokemuksella ja täydennyskoulutuksella. 

Osaamisen kartuttua voidaan suorittaa myös ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto, majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. 

Etsi koulutuksia (opintopolku.fi)⁠

Henkilöillä, jotka käsittelevät työkseen elintarvikehuoneistossa pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita on oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniaosaamistodistus (hygieniapassi). Hygieniaosaamistestejä järjestävät ja osaamistodistuksia myöntävät Ruokaviraston hyväksymät, itsenäisesti toimivat osaamistestaajat.

Hygieniapassi (ruokavirasto.fi)

Anniskelupassi on todistus siitä, että henkilöllä on riittävä tuntemus alkoholilainsäädännöstä. Tätä tarvitaan, jotta voi toimia C-luvalla toimivien anniskelupaikkojen vastaavana hoitajana (baarimikkona).

Mediaanipalkka

2695 €/kk

Yksityinen sektori

2749 €/kk

Julkinen sektori

2409 €/kk

Tiedot perustuvat mediaanituloon eli palkan määrään, joka on suuruusjärjestykseen laitettujen palkkamäärien keskimmäinen.

Lähde: Tilastokeskuksen palkkarakennetilasto

Ammattialat

Haastattelut