För- och nackdelarna med att börja arbeta på distans

Blogg

I början av maj började jag jobba med TE-digi-projektets externa och interna kommunikation som webbtjänstexpert vid UF-centret. Eftersom vi lever mitt i en pandemi började jag mitt nya arbete helt på distans – precis som det förra. Jag har faktiskt gjort hela min karriär efter examen på distans.

TMT-blogi-Krista-Herranen

Under min studietid hade jag sommarjobb som redaktör för lokaltidningen. Då satt jag på redaktionen och i arbetet ingick som en väsentlig del att möta människor ansikte mot ansikte. Jag inledde min egentliga karriär under en tid då många sakkunniga arbetar i sitt eget hem. Att inleda ett nytt arbete vid sitt eget skrivbord är samtidigt trevligt tryggt och enormt skrämmande. Lär jag mig säkert allt det jag behöver? Tänk om jag inte lär känna mina nya arbetskamrater? Hur vet jag att jag gör rätt saker under arbetsdagen? Kan jag ständigt störa mina arbetskamrater vars Outlook-kalendrar är fullpackade med mina frågor?

Jag kan inte helt veta hur det skulle ha varit att börja arbeta på kontoret, men jag tror att det säkert hade gått smidigare att åtminstone bekanta sig med arbetskamraterna ansikte mot ansikte än med hjälp av separata Teams-möten. Det känns svårt att vara osäker på hur man gör det själv, särskilt i början. Även pauserna skulle garanterat vara trevligare och uppfriskande om man fick prata med arbetskamraterna vid en kopp kaffe i stället för att bläddra i de sociala medierna. Att inleda ett nytt arbete på distans kräver mycket initiativkraft. Ingen tittar efter, utan från de första dagarna måste arbetsuppgifterna skötas och organiseras självständigt. Ibland känns det som om man aldrig sett sina arbetskamrater.

Även om jag är på distans har jag fått hjälp och uppmuntran av arbetskamraterna. Man har berättat att man alltid kan skicka meddelanden trots att kalendern är full. Även de dumma frågorna har besvarats på ett hjälpsamt sätt. I början och slutet av arbetsmötena kan man tala friare. Hela tiden lär man sig nytt om sina arbetskamrater och gemenskapens arbetssätt.

Stämningen och atmosfären i en god arbetsgemenskap förmedlas även via elektroniska kanaler. På Teams kan man hålla kaffepauser och after works. När vi är samlade på dessa friare evenemang bubblar det med prat och gemensamma intressen binder ihop gruppen. Jag upplever det som mycket viktigt att vårt team har ett eget fritidsteam på Teams där man diskuterar många olika ämnen. Det låter som en liten detalj, men det berättar mycket om arbetskulturen. Även om man arbetar hårt och professionellt kan man tillsammans skratta och ibland tala bredvid ämnet. Det svetsar ihop folk och även arbetet framskrider bättre.

När samarbetet fungerar i arbetsgemenskapen syns det både i närarbetet och på distans. När man vill arbeta tillsammans och hjälpa arbetskamraterna sköter man det också på Teams. Även om man i allas prat hör att man längtar efter möten ansikte mot ansikte kan man också bygga upp och upprätthålla gemenskapen på distans. Samtidigt blir också en ny anställd en del av sin nya arbetsgemenskap!

Krista Herranen
TE-digi-projektets interna och externa kommunikation
UF-centret