Att främja partiellt arbetsföra arbetssökandes sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter i Österbotten

Blogg
Ihminen liikkuu sisätiloissa pyörätuolilla.

Genom tjänster av TE-servicepilot Botnia Job som inleddes 2021 främjas partiellt arbetsföra arbetssökandes sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter. Inom området för Österbottens TE-byrå har tjänsterna nått nästan 100 personkunder, dessutom har man fått positiva resultat genom arbetsgivarsamarbetet. Serviceurvalet för partiellt arbetsföra personer har ökat och tjänsternas användningsgrad har ökat genom åtgärderna inom servicepiloten. Även användningen av lönesubvention har ökat. Med nätverkssamarbete har man stärkt tvärvetenskaplig kompetens samt ökat kännedomen och bekantskapen mellan aktörerna i nätverket för att främja en ändamålsenlig servicevägledning som ges i rätt tid.

I början av år 2022 betraktades verksamhetens genomförande i ett seminarium för pilotaktörer, du kan bekanta dig med mellanrapporterna här:

TE-servicepiloterna (tem.fi, på finska)

TE-servicepiloter är en del av Programmet för arbetsförmåga som gemensamt genomförts av arbets- och näringsministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet.

Om ämnet tidigare:

Pilotprojekt inom arbets- och näringstjänsterna Botnia Job

Utveckling av tjänster för partiellt arbetsföra arbetssökande fortsätter

Se också projekten inom Programmet för arbetsförmåga (thl.fi, på finska)