Abus berättelse: livet är fullt av val som definierar vem vi blir

År 2021 utexaminerades jag som agronom och lantbruksekonom från Helsingfors universitet. I min pro gradu tog jag upp utnyttjandet av blockkedjeteknik i livsmedelskedjorna. Jag är särskilt intresserad av ekonomi, teknik och framtida megatrender.

Livet som flykting i Finland har inte varit lätt. Att min familj hamnade i Finland berodde på att det var ett av två alternativ. Mamma beslöt att vi skulle till Finland i stället för Sverige och därmed började vi vår resa till ett land som vi inte kände till. Efteråt är jag glad över min mammas beslut och att Gud ledde oss hit. Jag har svårt att föreställa mig hurdant vårt liv skulle ha varit i Sverige, eftersom jag starkt upplever Finland som mitt hemland.

När vi kom till Finland för 32 år sedan mötte vi ett mycket annorlunda samhälle som färgades av rasism, intolerans och lågkonjunkturens effekter. Det här reflekterades i människornas beteende på ett sätt som det i dag är svårt att ens föreställa sig. Vår familj har även fått se regionala skillnader i Finland, eftersom vi har bott i S:t Michel, Jyväskylä, Träskända och Helsingfors. Vi har lärt oss att möta de mörka dragen i det finländska samhället, och å andra sidan också att utveckla vårt eget tänkande. I svåra stunder har mina föräldrars tro och förtroende spelat en stor roll i att jag har klarat mig i det här kalla och mörka landet. År 2000 flyttade vi dock från Jyväskylä till Helsingfors på grund av den rasism som vår familj utsattes för.

Som ung gjorde jag inte så bra ifrån mig i mina studier, eftersom min energi inriktades på att skydda mig själv och hitta min egen identitet. Jag ville vara allt: imam, politiker, officer, försäljare, advokat, människorättsförsvarare osv. Mitt liv började bli klarare under en kvarsittning i sjätte klass. Det väckte en dröm om företagande hos mig och jag fick idéer för affärsverksamhet. Jag minns att jag ville bli företagare – och en rik sådan. Företagsamhet och utveckling av affärsverksamhet har intresserat mig sedan dess. Jag tänker ständigt på nya affärsidéer som kan förändra framtiden. När mina vänner ställer frågor om affärsverksamhet märker jag att jag ger många olika alternativ och idéer som utvecklar affärsverksamhet.

I nionde klass i Helsingin Uusi yhteiskoulu satsade jag för första gången ordentligt på studierna och upptäckte en förändring i mig själv. Jag gjorde bättre ifrån mig i skolan, och tack vare framgångarna ökade min motivation och självsäkerhet. Det stärkte min uppfattning om min förmåga och potential att utvecklas med hjälp av studier. Efter grundskolan gick jag i gymnasiet. Gymnasiestudierna medförde däremot misslyckanden när jag tappade koncentrationen. Det var jobbigt och kändes skamfullt. Jag fick ändå ett avgångsbetyg från gymnasiet. I efterhand ser jag ändå att det här styrde mitt öde, för med hjälp av det hittade jag en ny väg och min maka på andra sidan världen. Jag är glad att jag misslyckades i gymnasiet eftersom jag inte vet hur mitt liv skulle ha varit om jag hade lyckats bra i studentskrivningarna och fortsatt med studierna.

Sedan ungdomen har jag arbetat med otaliga olika jobb, för jag ville inte besvära mina föräldrar ekonomiskt. Jag har velat förtjäna mitt uppehälle och min plats i världen. Jag har arbetat som telefonförsäljare, städare, väktare, kaffemaskinsskötare, företagskoordinator, banktjänsteman, bitcoin-investeringsrådgivare, blockkedjeteknikexpert, ordförande i en förening och verkställande direktör i två företag.

Eftersom jag har en mångsidig arbetshistoria har jag mött olika människor och lärt mig mycket om människor. Jag har träffat tusentals människor under min karriär och kommit överens med alla. Jag har haft arbetskamrater med olika värderingar och en del av dem har också blivit mina goda vänner. Arbetslivet har lärt mig hur viktigt det är att kommunicera och lyssna samt att vilja förstå människors problem och söka lösningar som påverkar deras tankar eller känslor. Under min karriär har jag kunnat skaka av mig människors fördomar om invandrare och fått dem att se olika på saker och ting.

Hur jag hamnade i mitt nuvarande arbete

Livet är fullt av val. Under mitt liv har jag gjort många ogynnsamma, och å andra sidan också bra val. Valen har styrt mig till där jag är i dag. Jag tror att livet är i Guds händer. Jag har skämtat och sagt att när jag har hjälpt mina finländska vänner så var det mitt öde var att bli flykting så att jag kunde hjälpa dem. Vi människor har våra egna planer och Gud har sina planer för oss. Därför har vi alla ett syfte i universum, även om vi inte vill erkänna det.

Mitt misslyckande i gymnasiet ledde till min nuvarande livssituation. Som tur misslyckades jag, eftersom jag träffade min älskade fru och mitt liv fick en ny riktning och vision. Jag bestämde mig för att börja rätta till de misslyckanden jag gjort som ung. Jag började studera vid ett vuxengymnasium. Mitt mål var att vid sidan av arbetet enbart avlägga studentexamen och koncentrera mig på inträdesproven till universitetet. Efter gymnasiestudierna sökte jag till universitetet och yrkesskolan. Jag kom in på yrkesskolan och började studera inom finansbranschen vid Helmi Liiketalousopisto.

Studierna gick utmärkt. I slutet av studierna var jag på arbetspraktik vid Nordea som banktjänsteman. Efter praktiken skulle jag ha fått en fast anställning på företagssidan. Men jag avböjde arbetserbjudandet. Bekanta, vänner och släktingar undrade hur jag kunde säga nej till att arbeta inom finansbranschen. Var det inte precis vad jag ville? Jag sa att jag ville studera mer. Jag tog en stor risk när jag lämnade en ansedd arbetsplats där det fanns en bra ledare och ett bra arbetsklimat, men jag ville gå på universitet. Jag vet inte hur mitt liv skulle ha varit om jag fortsatt på Nordea.

Hur jag började studera lantbruksekonomi

När jag började underhålla kaffemaskiner 2008 var min introduktör en ung man som skulle börja studera. Han berättade för mig att han ska börja studera marknadsföring vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.

År 2013 sökte jag till universitetet och bekantade mig med olika branscher. Jag funderar på att söka till handelshögskolan. Men jag kom att tänka på den unge mannens historia jag hört fyra år tidigare och började undersöka vad som undervisas vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten. Jag hittade jordbruksekonomin och ville genast studera ämnet. Jag kommer ihåg att alla berättade för mig att jag inte skulle komma in eftersom det är svårt att komma in på universitet – och dessutom på Helsingfors universitet! Jag kom in på andra försöket. Jag trodde att jag skulle nå mitt mål. Min vilja och intuition har alltid varit stark. De har varit till nytta och de har gett mig resurser när andra har tvivlat på mina möjligheter att uppnå mina drömmar. Man får aldrig ge upp sina drömmar!

Företagslivet

Under de senaste åren har jag hjälpt invandrare, företagare och företagsgrundare att utveckla och förädla affärsidéer. Jag har velat hjälpa människor att sträva efter sina drömmar och samtidigt tro på ett bra kretslopp. Jag grundade mitt första företag hösten 2019 tillsammans med mina vänner. Det var ett jordbruksföretag som koncentrerade sig på export till Irak. Jag var företagets verkställande direktör och företaget hade en ljus framtid framför sig. Vi hade efterfrågan i Irak och fick investerare. Verksamheten krävde inte kapital och var därför lätt att driva vid sidan av studierna. Mitt uppdrag fokuserade på att skaffa utsäde och exportera det till Turkiet. Tyvärr uppstod det oroligheter i Irak som ledde till osäkerhet. Vi väntade med skräck på vad som skulle hända och såg att exporten stannade upp helt och hållet. Jag var tvungen att dra mig ur företaget.

Därefter grundade jag ett bemanningsföretag. Jag trodde att jag kunde lösa sysselsättningsutmaningarna på marknaden med hjälp av mitt företag. Olyckligtvis började coronavirussituationen i Finland 2020. Min företagsverksamhet lades därför på is och jag visste inte när den kunde inledas på nytt. När Finland öppnade upp igen var företagen och konsumenterna vaksamma, eftersom de inte visste i vilken riktning ekonomin var på väg. Verksamheten upphörde till slut helt, eftersom företaget stötte på oförutsedda kostnader och osäkerhet på marknaden. Därefter fokuserade jag på min pro gradu-avhandling och att bli utexaminerad, och efter det arbetade jag som företagskoordinator vid Helsingfors stad i ett år.

Ända sedan jag var ung har jag hjälpt personer som talar ett främmande språk som modersmål att söka arbete, planera sin karriär och göra ett CV samt gett råd om hur man löser problem på arbetsplatsen. Det här är naturligt för mig, eftersom jag under otaliga möten med direktörer och chefer har stött på möjligheter att hjälpa till att samordna företag, den offentliga sektorn och personer som talar ett främmande språk som modersmål. En central tanke i min verksamhet är att jag kan hjälpa och stödja Finlands offentliga ekonomi med hjälp av min erfarenhet av utbildning och integration. ”När problemet berör dig söker du en lösning på det.” Som pappa, ekonomist och person som integrerats har sysselsättningsproblemen berört mig under de senaste 32 åren. Jag upplever att det är ett gemensamt intresse att få alla att hitta sysselsättning och att delta i upprätthållandet av välfärden i samhället. Inspirerad av det här inledde jag i augusti företagsverksamhet med målet att förbättra sysselsättningen och invandrares integration.

Framgångar

Min största framgång i livet har varit att jag har lärt mig använda min potential och hitta mer information från böcker. När jag var ung i grundskolan kunde jag inte använda min hjärna ordentligt. Det måste finnas lugn i livet för att vi ska kunna fatta kloka beslut. Var ödmjuk och håll fötterna på jorden. Vi är människor, så behandla andra på samma sätt som du skulle önska att de behandlade dig.

Utmaningar i det finländska arbetslivet

Jag har sett många internationella studenter som även med hög utbildning ställs inför arbetslöshet. Jag har sett hur dessa smarta och begåvade människor blir deprimerade och lämnar Finland. De trodde hela livet att allt låg i deras händer. De satsade på sin utbildning för att få sysselsättning. De utexaminerades med toppbetyg, men i arbetslivet har de svårt att hitta sin plats. Attityder, matchningsproblem och stelhet på arbetsmarknaden begränsar och orsakar välfärdsförluster som kan räknas i miljarder.

Jag anser att metakunskap borde ha större värde i arbetslivet, utan att man underskattar utbildningsnivån. Ett företags mål, visioner och strukturer formas i verksamheten mellan människor. En högutbildad person kan vara mycket skicklig i sitt arbete, men metakunskaperna kan vara mycket bristfälliga. Många företags affärsverksamhet har gått ett illa öde till mötes på grund av dålig metakunskap. Kompetens kan man lära sig i arbetslivet eller i utbildningar, men attityderna och metakunskaperna härstammar från människan själv. De avgör organisationens framgång och uppkomsten av innovationer.

Välmående

Jag tillbringar min fritid med familjen, släkten och vänner. Jag läser böcker som utvecklar tänkande och visdom. Jag försöker ta hand om mitt välmående genom att idrotta och tillbringa tid med positiva människor. Jag försöker undvika att läsa negativa saker och diskutera med negativa människor, eftersom negativitet blockerar tankar och kreativitet. Äter du skräpmat täpper det till blodkärlen. Om du läser skräp blockerar det hjärncellerna och tänkandet.

Abdirahman (Abu) Mohamud Yusuf
Burgal Oy