Mias berättelse: värderingarna formade karriärdrömmarna

I gymnasiet visste jag inte vad jag ville studera och jag hade inget drömyrke. Gymnasiekompisarnas planer kändes genomtänkta och många hade en tydlig idé om vad de vill studera efter gymnasiet. I efterhand är det få av dem som har det yrke som de ursprungligen tänkte sig att de skulle rikta in sig på. För mig är det här tröstande, eftersom det innebär att karriärvägen inte behöver vara genomtänkt från början till slut, utan sist och slutligen kan den bygga på mycket olika erfarenheter.

Jag bestämde mig egentligen för att söka till studier inom handelsbranschen med motiveringen att jag ville arbeta i en internationell arbetsmiljö, resa och använda olika språk i arbetet. Jag började med tradenomstudier, varefter jag sökte till magisterprogrammet i ekonomi. Mitt studieämne var marknadsföring och jag tycker fortfarande att det är intressant särskilt med tanke på hur människor fattar köpbeslut.

När jag inledde magisterskedet började dock en större förändring av mina värderingar bli allt tydligare i mitt eget liv. Mina värderingar började gå mer i riktningen mot hållbar utveckling. Jag ansåg det viktigt att mitt framtida arbete inte strider mot mina värderingar. Jag började välja kurser om hållbar utveckling och företagsansvar som biämnesstudier. Jag skrev min pro gradu-avhandling om hur kommunikation om företagsansvar har förändrats under årens lopp. Jag sökte också praktik- och arbetsplatser inom hållbar utveckling, men det fanns mycket konkurrens och få platser inom branschen.

När jag utexaminerades hade jag ingen nämnvärd arbetserfarenhet inom det specialiseringsområde jag önskade mig, men jag hade arbetat mångsidigt med andra arbetsuppgifter. Efter att jag utexaminerats fick jag ett jobb som konsult inom förändringsledning i Chile och efter att jag återvänt från Chile arbetade jag i Finland en tid med marknadsföringsuppgifter, som jag också fick kombinera med en företagsansvarsaspekt. Vid den här tiden var jag också med i Zero Waste Finland rf som grundades i Finland. I föreningen fick jag arbeta med en livsstil som är viktig för mig och jag tänkte att den stödde mina arbetsdrömmar.

Jag sökte ett jobb inom hållbar utveckling och cirkulär ekonomi som dök upp på den kommunala sidan. Jag fick jobbet, vilket innebar att jag för första gången fick jobb inom mitt specialiseringsområde. Att de valde mig hade att göra med min kommunikationskompetens, min erfarenhet av företagssamarbete samt andra erfarenheter från tidigare karriärer och frivilligarbete, och dessutom spelade min motivation en betydande roll.

Hållbar utveckling omfattar många arbetsuppgifter

Jag arbetar alltså numera inom den kommunala sektorn med uppgifter inom cirkulär ekonomi. Med cirkulär ekonomi avses hållbar användning av naturresurser inom gränserna för jordens bärkraft så att material och resurser cirkulerar länge i ekonomin och inte blir avfall. Ekonomin är en viktig del av förändringen, eftersom cirkulär ekonomi skapar ny affärsverksamhet och möjliggör nya slags arbetsplatser. Även om jag själv främjar övergången till cirkulär ekonomi på den kommunala sidan ser jag mångsidiga arbetsmöjligheter inom cirkulär ekonomi såväl inom den offentliga sektorn som inom organisationer och företag.

Cirkulär ekonomi förnyar hur vi designar varor och tjänster, hur vi använder material, hur vi i varje skede funderar på att minimera avfall och utnyttja sidoströmmar och hur vi ifrågasätter våra verksamhetssätt. Jag ser att hållbar utveckling och cirkulär ekonomi kan göras till en del av arbetet på många olika sätt.

Karriärvägen formas även i fortsättningen

Jag har ibland funderat på om jag skulle ha gjort något annorlunda och till exempel studerat miljövetenskaper i stället för att ha studerat inom handelsbranschen, om jag redan i gymnasieåldern hade vetat att jag senare ville arbeta med uppgifter i anslutning till hållbar utveckling. Handelsbranschen har dock hjälpt mig att förstå den ekonomiska aspekten av hållbar utveckling och gör det möjligt att arbeta med många olika uppgifter. Mina arbetskamrater har väldigt olika studiebakgrunder, vilket stärker mina tankar om hur många slags kunskaper som behövs för att övergå till hållbar utveckling.

Ekologisk hållbarhet är särskilt viktigt för mig, men jag är i allt högre grad också intresserad av social hållbarhet. Min karriärväg har fört mig hit på cirka tio år, så jag tror att mina tankar och erfarenheter även i fortsättningen kommer att ge mig en ny och annorlunda inriktning på vad jag vill göra i mitt arbete. Vi förändras hela tiden som människor och det syns också i vilka saker vi anser vara viktiga i livet och arbetet.

Mia Johansson