Outis berättelse: Via universitetet till en ny karriär

Jag ser livslångt lärande som en möjlighet att fördjupa den egna kompetensen samt skapa nya starter och karriärvägar. I Finland finns utmärkta studievägar för vuxeninlärning, med hjälp av vilka man kan övergå till arbete från en sektor till en annan och ta med sig sin samlade kompetens till nya organisationer och team, till allas fördel. För mig var möjligheterna till livslångt lärande en väg till universitetet och en övergång från den privata sektorn till företags- och rekryteringstjänster inom den offentliga sektorn.

Jag har inlett min karriär inom logistik och jag tycker fortfarande om branschen. Under cirka tjugo år var logistik min kärnkompetens. Den passar utmärkt för personer som gillar tidtabeller, eftersom en av de viktigaste faktorerna i logistiken är tiden.  

Min arbetsgivare var en amerikansk global organisation inom IT-branschen, där mitt tjänstemannaarbete bland annat omfattade inomhus- och utomhuslogistik, hantering av beställnings- och leveranskedjor samt export och import. Till mina uppgifter hörde dessutom att planera och genomföra nationella och internationella maskinleveransprojekt tillsammans med leveransnätverket, att tillägna nya kundrelationer, kundrådgivning och kundtjänst, rapportering, undervisning i arbetet samt chefsuppgifter i anslutning till arbetet. 

Logistiken var – och är fortfarande – så nära mitt hjärta att jag dessutom som bisyssla undervisade vuxenstuderande i ämnet i två år. 

När kompetensen upphör

På grund av undervisningen och chefsuppgifterna i arbetet började jag allt oftare fundera på hur man ska agera i globalt decentraliserade team, vad förändringsaktörskap och förändringsledarskap är och vad människor vill ha av sitt arbete. Jag funderar också på hur organisationen har möjliggjort inlärning i arbetet och vad det i praktiken kräver, hur människors karriärer fungerar och hurdan organisationen som värdesätter arbetstagarna på ett jämlikt sätt är. Vi arbetade i Finland, men flera av de närmaste kollegerna var i de övriga nordiska länderna och lite längre bort i Europa. Vi arbetade med modellen för decentraliserat arbete och förändringarna i arbetet var i allt högre grad vår vardag. Mina verktyg och mitt kunnande slutade.  

Jag hade alltid varit intresserad av pedagogik och samhällsfrågor. Jag var dock inte intresserad av en karriär som lärare eller småbarnspedagog, utan jag var intresserad av hur pedagogiken kunde möta företagslivet. Svaret på detta var vuxenpedagogik, som också kallas livslångt lärande.  

Därför började jag studera pedagogik vid Helsingfors öppna universitet. Där avlade jag grund- och ämnesstudier i vuxenpedagogik samt ledarskapshelheter. Genast efter att jag inlett mina studier visste jag att jag var på rätt väg och avlade grundkurserna med så bra betyg att jag kunde fortsätta direkt med ämnesstudierna. När ämnesstudierna inleddes visste jag att jag klarar av detta och att jag vill ha en universitetsexamen. Jag tog reda på inträdeskraven för olika fakulteter vid olika universitet och öppna universitetets kanal. 

På vägen för inlärning

Mitt ansökningsmål var pedagogiska fakulteten vid Tammerfors universitet och inriktningsalternativet livslångt lärande. Jag valde Tammerfors universitet eftersom det fanns intressanta kurser om förändring och utveckling av arbetet samt bra valfria kurser om ledarskap, organisationspsykologi, arbets- och tjänstemannarätt samt förvaltningsvetenskaper. 

Hösten 2019 kom jag in på första försöket med 109 studiepoäng och utexaminerades som magister i pedagogik våren 2023. Jag avlade min kandidatexamen i januari 2021, varefter tankarna om nästa karriär började förtydligas.  

Jag hade hört mycket bra om AN-tjänsterna som organisation, så jag beslöt att söka till företags- och rekryteringstjänsterna vid Nylands AN-byrå inom logistik-, bygg- och renhållningsbranschen. Jag blev inte vald den första gången, men den rekryterande personens uppmuntrande ord fick mig att söka jobbet på nytt senare. Jag fick jobbet och blev på den vägen. Jag började på viss tid och nu har jag en tjänst. Jag gillar att gå till jobbet – och till köket när jag arbetar hemma – varje morgon. 

Att studera för en ny examen som vuxen är inte den lättaste vägen till en drömkarriär och ett drömjobb. Det har krävt besparingar, att man offrar veckoslut, helger och semestrar för att skriva studiedagböcker och essäer och läsa tentamen samt förståelse från familjen. Studierna har definierat min tidsanvändning i många år, men har slutligen varit värt det. Jag blir inte längre skrämd av det minsta, eftersom allt kan hända, såsom Covid19-pandemin som omvandlade studierna till distansstudier på en natt. Vi är så kallade coronamagistrar som saknar studiekamrater och gemenskap och vi har inte fått bekanta oss med universitetets verksamhet så bra som vi hoppades. 

Generalist som sakkunnig

Vad jobbar jag med? Jag är en sakkunnig som blivit generalist. Jag löser och identifierar problem, ser orsaks- och konsekvensförhållanden, behärskar helhetsbilder och kan placera de ärenden som behandlas i en större kontext. Dessutom tänker jag kritiskt, påverkar och behärskar dialogen. Man behöver inte hålla med alla, men det är bra att uppnå målen. Jag hjälper små och medelstora företag i rekryteringen, marknadsför våra tjänster, nätverkar med interna och externa aktörer, deltar i Europeiska unionens nätverk av offentliga arbetskraftstjänster samt frågar, lyssnar och hjälper kolleger. Utan ett bra team och kunniga kollegor skulle detta arbete inte lyckas. 

En vuxen kvinna landade slutligen fint på fötterna. I Finland talar man för lite om olika yrkeskarriärer. Arbetsuppgifterna förändras, yrken försvinner och ersätts av nya yrken. Detta kräver anpassning av såväl arbetstagaren som arbetsgivaren. Jag är allt mer en konsult som berättar för små och medelstora företag om förändringar i arbetet, hjälper dem att förstå sina egna roller i en lyckad rekrytering och ger dem råd om vad de anställda vill.  

Arbetsgivarna bör vara medvetna om att arbetsplatserna i allt högre grad blir inlärningsmiljöer när utbildningen flyttar bort från den formella miljön. Förändringen i arbetslivet är så snabb att varje arbetssökande och arbetstagare inte är en färdig yrkesperson för sina arbetsuppgifter. Att möjliggöra inlärning i arbetet är en viktig konkurrensfaktor. För att organisationerna ska få kompetent och engagerad arbetskraft ska de sätta inlärningsprocesserna i arbetet på plats. Åldern är inget hinder för inlärning. 

Jag upplever att jag är på rätt plats. Min karriär inom den privata sektorn hjälper mig förstå arbetsgivare och företagsvärlden, och en universitetsexamen är inte bara en akademisk merit. I synnerhet vuxenpedagogiken ger praktiska verktyg för att agera i förändringar och stöda andra. Med hjälp av den har jag också lärt mig att förstå samhället, utbildningspolitiken och utbildningens inverkan på arbetslivet. 

På fritiden bakar jag och för mina bakverk till mina vänner som saknar gnistan för bakande, utövar yoga, går på vattengymnastik och förbannar trängseln i vattenbassängerna. Om jag fick en stor lottovinst skulle jag bygga mig en minst 25 meter lång bassäng för vattenlöpning. Min hobby är "dyra" vinbär, eftersom det kanske skulle vara förmånligare att köpa dem från butikens frysbassäng, än att köra min familj i fyra timmar i ett håll till stugan för att plocka vinbären från mina egna buskar. Oftast i regn.  

Jag lär mig också nya färdigheter, såsom att dra en båttrailer och en släpvagn efter en bil, även om jag inte brukar backa, och jag läser svenskspråkiga bak- och mattidningar. Arbetshälsa är också en sak för individen, och därför gör jag mycket som inte har med arbetet att göra på fritiden och underhåller min hjärna genom att skriva med blyertspenna för hand och även annars göra saker med händerna. 

Tro på vad du är intresserad av och arbeta för din dröm. Finland har utmärkta möjligheter för vuxenstudier. Vi har arbetsplatser som det är trevligt att gå till varje morgon. För min del är det företags- och rekryteringstjänsterna vid Nylands AN-byrå. 

Outi Tötterman
Sakkunnig, företags- och rekryteringstjänster
Nylands AN-byrå