Saras berättelse: i sjukskötarens arbete kan man påverka och uppleva att man gör ett meningsfullt arbete

Nuförtiden varierar innehållet i mina arbetsdagar mycket. Dagarna kan bestå av föreläsningar och Teams-möten, varefter jag byter kläder och förflyttar mig till patientrummet för att med hjälp av ultraljud sätta in en blodkärlskateter i ett djupt liggande blodkärl på en patient.

I början av min karriär arbetade jag som sjukskötare på Mejlans sjukhus och gjorde treskiftsarbete. Jag fick erfarenhet av intensivvårdsarbete när jag arbetade inom den allmänna och hjärtintensivvården, samt som intensivvårdsavdelningens akutdialysskötare. I början av 2000-talet arbetade jag som forskningsskötare vid HUCS institut och deltog i nationella och internationella forskningsprojekt.

År 2005 flyttade jag över till Helsingfors stad till Dals sjukhus. Till en början arbetade jag som biträdande avdelningsskötare. Mitt arbete som undervisningsskötare började som ett projekt, men man ansåg att organisationen hade ett så stort behov av det att man efter projektets slut inrättade en tjänst som undervisningsskötare, som jag fortfarande arbetar med. Jag har alltså fått skapa mitt eget arbete.

Som undervisningsskötare ordnar jag fortbildningar för såväl skötare som läkare på vårt sjukhus. Det innebär i praktiken att jag

 • ordnar verkstäder om händighet vid användningen av medicinteknisk utrustning,
 • ordnar simuleringsutbildningar om återupplivning och nödsituationer,
 • arbetar bredvid patienten, det vill säga fungerar som stöd och certifikatutfärdare vid kliniska åtgärder,
 • håller föreläsningar och utbildningar samt
 • utarbetar anvisningar för fältet.

Jag deltar fortfarande i det direkta patientarbetet till exempel genom att operera in blodkärlskatetrar och -kanyler med hjälp av ultraljud. Jag besöker också avdelningarna för att titta till patienter för vilkas vård det önskas en multiprofessionell åsikt. Jag blir ofta kontaktad av läkare och de uppskattar min åsikt.

Det bästa med mitt arbete är att arbetsdagarna varierar

Vid sidan av arbetet som undervisningsskötare gör jag också mycket annat. Jag har ordnat olika yrkesutbildningar för sjukskötare och sitter med i arbetsgrupper på nationella kongresser. Dessutom utvecklar jag nätkurser bland annat om läkemedelsbehandling och akutsjukvård.

Jag har också varit expertföreläsare genom hela min karriär. I februari 2021 bad THL:s överläkare mig att delta som föreläsare i ett webbinarium om tillverkningen av coronavacciner avsett för yrkespersoner. Jag sade att jag naturligtvis kommer, eftersom jag är van vid att hålla utbildningar också för större grupper på 100–200 personer. Efter evenemanget hörde jag att över 2 000 personer hade deltagit i utbildningen – jag kommer nog aldrig mer att hålla en lika stor utbildning som denna!

Jag upplever att mina starkaste kompetensområden är

 • hantering och förutseende av nödsituationer,
 • utveckling av återupplivningsutbildningen på sjukhus, eftersom jag har slagit ihop Helsingfors stads sjukhus återupplivningsutbildningar samt utarbetat utbildningsmaterial för organisationen,
 • intravenös medicinering och tillhörande utrustning och metoder,
 • andningsproblem och hjälpmedel i anknytning till hanteringen av dem samt
 • smärtbehandling. Jag har utvecklat skötarnas kompetens i användningen av läkemedelsdoserare i anknytning till smärtbehandling i Helsingfors stad.

Det bästa med mitt arbete är att arbetsdagarna varierar och omfattar utveckling och utbildning samt möten med patienter och kollegor på fältet. Jag upplever att jag får påverka i mitt arbete och att arbetsgemenskapen uppskattar mitt arbete. Jag uppskattar också att mitt arbete är självständigt och att arbetstiderna är flexibla.

Följande bekännelser har varit höjdpunkterna i min karriär.

 • Sjukskötarförbundets innovationspris 2021 (för en innovation gällande coronavaccinet, med vilken man fick 40 procent mer vaccin ur flaskorna)
 • Helsingfors stads innovationspris 2008 (för utarbetandet av elektroniskt inlärningsmaterial om läkemedelsbehandling för sjukhusens bruk)
 • Medalj av 1. klass med guldkors av Finlands Vita Ros (6.12.2021) för mitt arbete under coronatiden.
 • Tiondeplacering i Mediuutisten Vuoden terveysalan vaikuttajas listning 2021
 • Inbjudan till självständighetsdagsmottagningen på Presidentens slott (2022, då balen 2021 ställdes in)

I sjukskötarens arbete måste man också ta hand om sin egen ork. På min fritid trivs jag med att vandra och göra utflykter i naturen. Om somrarna är landsvägscykling min stora passion. År 2017 cyklade jag cirka 1 700 kilometer från Helsingfors till Nuorgam. Det tog två veckor. Förutom motion är bakning en riktigt trevlig och avkopplande sysselsättning.

Sari Roos
Sjukskötare/undervisningsskötare