Tommis berättelse: vänta inte på din kallelse, utan åk i väg och se vart vägen bär

Få personer har redan som unga en klar bild av vad de kommer att göra under sin karriär. Jag hade ingen aning. När man ser tillbaka verkar min arbetskarriär ha varit ganska konsekvent, men i verkligheten har den varit allt annat. Den har formats till det den är idag genom olika tillfälligheter och händelser jag inte kunnat påverka.

Jag har arbetat med många olika uppgifter, från stenläggare till verksamhetsledare. Alla uppgifter har haft sina egna fördelar och nackdelar. En mångsidig arbetserfarenhet har lärt mig att det inte lönar sig att bara vänta på att trevliga tillfälligheter ska ske under karriären. Även om man inte brinner av iver och enorm motivation ska man ändå sträva i någon riktning. Genom att göra olika saker och framför allt träffa olika människor ökar sannolikheten för trevliga tillfälligheter. Samtidigt samlar man erfarenhet och kompetens som kan hjälpa en framåt i karriären och livet.

Genom att testa olika saker får du också en bättre uppfattning om vilken form av arbete som passar just dig bäst. Det lönar sig inte nödvändigtvis att fatta stora beslut baserat på föreställningar, utan säkrare blir det om man provar på saker. Det är också bra att få erfarenhet av olika organisationer och arbetskulturer.

Utöver arbetets innehåll är det också bra att beakta arbetets svårighetsgrad. Mellan boreout och burnout finns en lämplig kravnivå för var och en, och den bestäms utgående från ens ambition och personlighet. Det är bra att försöka reda ut vad arbetet betyder för en och på vilka grunder man fattar beslut om ett lämpligt arbete. Det klarnar genom erfarenhet och genom att pröva olika saker.

Jag uppmuntrar alla att med öppet sinne försöka finna sin egen väg. Om du får en ny möjlighet eller ett nytt erbjudande, ha som utgångspunkt att du svarar "ja!". Särskilt under de första arbetsåren är det mycket nyttigt att se arbetslivet ur olika perspektiv. Trots att jag själv har fått mångsidig erfarenhet från olika organisationer skulle jag ändå en gång i tiden ha haft stor nytta av det här tipset. Å andra sidan, om du genast hittar ett arbete där alla dina önskemål kombineras, lönar det sig inte att byta bara för bytandets skull.

Trevlig resa på din karriär önskar
Tommi Yläkangas
Sakkunnig inom påverkansarbete