Omställningsskyddet i arbetstagarens perspektiv

Om du håller på att bli uppsagd av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker, får du stöd från omställningsskyddet.

Omställningsskyddet är en tjänst som ger dig stöd så att du kan söka jobb och hitta ny sysselsättning så snart som möjligt efter uppsägningen. Vid uppsägning samarbetar en sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån eller vid kommunförsöket med din arbetsgivare och företagets personalrepresentanter. De ordnar också bland annat informationsmöten om kundrelationen och tjänsterna hos arbets- och näringsbyrån. 

Du har rätt till en sysselsättningsplan redan under uppsägningstiden. I sysselsättningsplanen avtalas om de uppgifter och tjänster som bäst främjar din sysselsättning. När du är uppsagd har du rätt till betald ledighet medan du utarbetar sysselsättningsplanen eller deltar i jobbsökarträning, arbetskraftsutbildning eller omplaceringsträning som avtalas i planen. 

Vid arbets- och näringsbyråerna arbetar personal som är särskilt insatta i omställningsskyddet. De hjälper både arbetsgivare och arbetstagare i ärenden som gäller omställningsskyddet. Om du är kund hos försöket med sysselsättning i kommunerna, ger din hemkommun dig råd i ärenden som gäller omställningsskyddet. De sakkunniga inom omställningsskyddet på arbets- och näringsbyrån hjälper dig också i dessa frågor. Du har dessutom tillgång till telefontjänster. 

Slå vakt om dina rättigheter och fullgör dina skyldigheter när det uppstår exceptionella situationer i din anställning

Innehållet väntar på översättning.

55 vuotta täyttäneiden laajennettu muutosturva — mitä se tarkoittaa työntekijän kannalta?
Tjänster
Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Uppdaterad: