Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP)

TYP är en modell där närings- och arbetsbyrån, välfärdsområdet och FPA tillsammans söker en lösning på din situation och erbjuder hjälp.

Om du inte har arbetat på länge kan du få möjlighet att delta i sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen, det vill säga TYP. TYP kan vara den rätta tjänsten för dig om svårigheterna i anslutning till din sysselsättning inte endast orsakas av brist på arbetsplatser eller kunnande, utan du har problem med din livskompetens eller begränsningar i din funktionsförmåga. Du kan också få hjälp om du av andra orsaker har nedsatt arbetsförmåga.  

TYP är en modell där närings- och arbetsbyrån, välfärdsområdet och FPA tillsammans söker en lösning på din situation. Du får med andra ord service av flera olika myndigheter på en och samma plats. Via TYP kan du få social- och hälsovårdstjänster, arbetskraftstjänster och rehabiliteringstjänster som passar just dig. Ni kan också fundera på möjligheterna till utbildning eller till exempel att delta i arbetsverksamhet. Dessutom upprättas en sektorsövergripande sysselsättningsplan för dig.  

Arbets- och näringsbyrån, välfärdsområdet eller FPA hänvisar dig till samservicen. Du kan också fråga din arbets- och näringsbyrå eller hemkommun om hur du får tillgång till servicen.  

Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Uppdaterad: