Anmälningsanvisningar för medborgare i andra länder

Att anmäla sig som arbetslös arbetssökande omfattar flera skeden. Gå noggrant igenom alla faser för att din jobbsökning ska förbli i kraft. Arbets- och näringsbyrån eller försökskommunen ger på basis av din anmälan ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Om din jobbsökning avbryts upphör din rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

Om du blir arbetslös eller permitterad ska du anmäla dig som arbetssökande så fort som möjligt. Du kan även göra anmälan på förhand innan din arbetslöshet eller permittering börjar. Gör det dock senast på din första arbetslöshetsdag, eftersom du kan få utkomstskydd för arbetslösa först från och med anmälningsdagen.

Du kan anmäla dig som arbetssökande med en webblankett, i telefontjänsten eller på arbets- och näringsbyråns verksamhetsställe.

Tjänster
Läs mer
Mer information

Anmälan med webblanketten

Om du inte är finsk medborgare eller medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz kan du anmäla dig som arbetssökande endast om du har ett giltigt uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd beviljas av Migrationsverket.

Du kan anmäla dig som arbetssökande med webblanketten om

 • du inte tidigare har varit kund hos arbets- och näringstjänsterna och
 • du är minst 16 år.

Observera att blanketten inte fungerar med Internet Explorer.

Mer information

Om du inte kan använda webblanketten, anmäl dig som arbetssökande i telefontjänsten eller på arbets- och näringsbyråns verksamhetsställe.

Om du är ny arbetssökande och inte har möjlighet att fylla i webblanketten ska du besöka arbets- och näringsbyrån personligen. Ta med dig identitetsbevis och giltigt uppehållstillstånd.

Fyll i alla begärda uppgifter omsorgsfullt

 • Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta. Det är viktigt att arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket kan kontakta dig.
 • Meddela om ändringar som du känner till, såsom anställningsförhållanden eller studier som kommer att inledas inom tre månader. Anmäl endast ändringar som är helt bekräftade.
 • Berätta om din arbetshistoria. Komplettera tidpunkterna och orsakerna för anställningsförhållandets upphörande. Nämn också eventuell tidigare eller nuvarande företagsverksamhet i arbetshistorien. Bristfälligt anmälda uppgifter kan behöva kontrolleras med en begäran om utredning eller per telefon, så behandlingen av ditt ärende kan dra ut på tiden om du inte har uppgett uppgifterna noggrant.
 • Ange din utbildningshistoria och datum då studierna avslutats. Ange även pågående studier för vilka du inte har något examens- eller skiljebetyg.
 • Kom också ihåg att anmäla närståendevård eller sysselsättning i eget arbete, såsom frilansarbeten. Använd fältet Tilläggsuppgifter vid behov.

Observera att efter anmälan kan du inte längre själv ändra de uppgifter om arbetshistoria eller utbildning som du gett.

Du ska också meddela var du ansöker om utkomstskydd för arbetslösa. Om du hör till en arbetslöshetskassa och ditt arbetsvillkor uppfylls ansöker du om utkomstskydd för arbetslösa hos din kassa. I annat fall betalar FPA dig utkomstskydd för arbetslösa. Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till utkomstskydd för arbetslösa till den som betalar ut förmånen.

Mer information

När du har skickat in anmälan får du ett mottagningsmeddelande där du ser de uppgifter du skickat, jobbsökningens giltighet och anvisningar. Där står det att man kontaktar dig utan dröjsmål. Läs bekräftelsen noga. 

Din jobbsökning gäller tills vidare när du har fått ett mottagningsmeddelande. 

I mottagningsmeddelandet ser du också om du är kund hos arbets- och näringsbyrån eller inom kommunförsöket. Du är kund hos arbets- och näringsbyrån om du inte meddelas i mottagningsmeddelandet att du blir kund inom kommunförsöket. 

Serviceexperterna hjälper dig vid behov genom Mina e-tjänsters chatt.

Observera också följande

 • Vi strävar efter att behandla din anmälan inom 14 dygn.
 • Du behöver inte skicka några bilagor. Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket begär vid behov bilagor, såsom examensbetyg och arbetsintyg.
 • Om ditt anställningsförhållande har upphört under prövotiden, på din egen begäran eller om du har sagts upp, gör arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket en begäran om utredning. Du får informationen per post eller sms.
 • Vid behov ber arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket om mer information om studierna eller företagsverksamheten med en begäran om utredning. Du får informationen per post eller sms.
 • Svarstiden för begäran om utredning är 14 dygn. Begäran om utredning behandlas senast 30 dagar efter ditt svar.

Första besöket på arbets- och näringsbyrån

När du kommer till arbets- och näringsbyrån för första gången, ta med dig

 • pass eller intyg från polisen över tillfälligt omhändertagande av pass,
 • uppehållstillstånd,
 • befolkningsregisterutdrag från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller FPA-kort eller annat dokument som visar att du har en finländsk personbeteckning och
 • arbetsintyg och skolbetyg som översatts till finska, svenska eller engelska.

Sök alltid själv aktivt arbete. När du är arbetssökande hos arbets- och näringstjänsterna ska du också vara beredd att ta emot arbete eller utbildning som din expert erbjuder dig.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

Uppdaterad: