Anmälningsanvisningar för medborgare i EU- och EES-länder och Schweiz

Att anmäla sig som arbetslös arbetssökande omfattar flera skeden. Gå noggrant igenom alla faser för att din jobbsökning ska förbli i kraft. Arbets- och näringsbyrån eller försökskommunen ger på basis av din anmälan ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Om din jobbsökning avbryts upphör din rätt till utkomstskydd för arbetslösa.

Om du blir arbetslös eller permitterad ska du anmäla dig som arbetssökande så fort som möjligt. Du kan även göra anmälan på förhand innan din arbetslöshet eller permittering börjar. Gör det dock senast på din första arbetslöshetsdag, eftersom du kan få utkomstskydd för arbetslösa först från och med anmälningsdagen.

Du kan anmäla dig som arbetslös i Mina e-tjänster. Om du inte har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort kan du anmäla dig som arbetssökande på webblanketten, i telefontjänsten eller på arbets- och näringsbyråns verksamhetsställe.

Tjänster
Läs mera
Mer information

Anmälan i webbtjänsten Mina e-tjänster

Om du är medborgare i ett annat EU- eller EES-land och har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt identitetskort rekommenderas att du inleder din jobbsökning i Mina e-tjänster.

Logga in i tjänsten 

Identifiera dig i tjänsten med nätbankskoder, mobilcertifikat eller chipförsett identitetskort.

Fyll i alla begärda uppgifter omsorgsfullt

 • Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta. Det är viktigt att arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket kan kontakta dig.
 • Meddela om ändringar som du känner till, såsom anställningsförhållanden eller studier som kommer att inledas inom tre månader. Anmäl endast ändringar som är helt bekräftade.
 • Berätta om din arbetshistoria. Komplettera tidpunkterna och orsakerna för anställningsförhållandets upphörande. Nämn också eventuell tidigare eller nuvarande företagsverksamhet i arbetshistorien. Bristfälligt anmälda uppgifter kan behöva kontrolleras med en begäran om utredning eller per telefon, så behandlingen av ditt ärende kan dra ut på tiden om du inte har uppgett uppgifterna noggrant.
 • Ange din utbildningshistoria och datum då studierna avslutats. Ange även pågående studier för vilka du inte har något examens- eller skiljebetyg.
 • Svara på frågorna om bedömningen av servicebehovet. Utifrån dina svar bedöms vilka tjänster som är lämpligast för dig.
 • Kom också ihåg att anmäla närståendevård eller sysselsättning i eget arbete, såsom frilansarbeten. Använd fältet Tilläggsuppgifter vid behov.

Observera att efter anmälan kan du inte längre själv ändra de uppgifter om arbetshistoria eller utbildning som du gett.

Du ska också meddela var du ansöker om utkomstskydd för arbetslösa. Om du hör till en arbetslöshetskassa och ditt arbetsvillkor uppfylls ansöker du om utkomstskydd för arbetslösa hos din kassa. I annat fall betalar FPA dig utkomstskydd för arbetslösa. Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till utkomstskydd för arbetslösa till den som betalar ut förmånen.

Mer information

När du har skickat in anmälan får du ett mottagningsmeddelande där du ser de uppgifter du skickat, jobbsökningens giltighet och anvisningar. Där står det att man kontaktar dig utan dröjsmål. Läs bekräftelsen noga. 

Din jobbsökning gäller tills vidare när du har fått ett mottagningsmeddelande. 

I mottagningsmeddelandet ser du också om du är kund hos arbets- och näringsbyrån eller inom kommunförsöket. Du är kund hos arbets- och näringsbyrån om du inte meddelas i mottagningsmeddelandet att du blir kund inom kommunförsöket. 

Serviceexperterna ger dig vid behov anvisningar i chatten i Mina e-tjänster.

Anmälan om du inte kan använda Mina e-tjänster

Om du inte har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort eller av någon annan orsak inte kan logga in i Mina e-tjänster kan du anmäla dig som arbetssökande med en webblankett.

Du kan använda blanketten om

 • du inte har möjlighet att använda webbtjänsten Mina ärenden,
 • du inte tidigare har varit kund hos arbets- och näringstjänsterna och
 • du är minst 16 år.

Observera att blanketten inte fungerar med Internet Explorer.

Mer information

Om du inte kan använda webblanketten, anmäl dig som arbetssökande i telefontjänsten eller på arbets- och näringsbyråns verksamhetsställe.

Om du är ny arbetssökande och inte har möjlighet att fylla i webblanketten ska du besöka arbets- och näringsbyrån personligen. Ta med dig identitetsbevis.

Observera också följande

 • Vi strävar efter att behandla din anmälan inom 14 dygn.
 • Du behöver inte skicka några bilagor. Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket begär vid behov bilagor, såsom examensbetyg och arbetsintyg.
 • Om ditt anställningsförhållande har upphört under prövotiden, på din egen begäran eller om du har sagts upp, gör arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket en begäran om utredning. Du får information i webbtjänsten Mina ärenden, per post eller sms.
 • Vid behov ber arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket om mer information om studierna eller företagsverksamheten med en begäran om utredning. Du får information om detta i webbtjänsten Mina ärenden, per post eller sms.
 • Behandlingen går snabbare om du svarar på en eventuell begäran om utredning i Mina ärenden. Svarstiden är 14 dygn. Begäran om utredning behandlas senast 30 dagar efter ditt svar.
 • Du kan följa med hur din situation framskrider i Mina e-tjänster. Där hittar du också ditt utlåtande när det blir färdigt.
 • Gör vid behov en kontaktbegäran i Mina e-tjänster. Anmälningarna behandlas i den ordning de kommer in, så kontaktbegäran påskyndar inte behandlingen av ditt ärende.

Första besöket på arbets- och näringsbyrån

När du kommer till arbets- och näringsbyrån för första gången, ta med dig

 • pass eller intyg från polisen över tillfälligt omhändertagande av pass,
 • uppehållstillstånd eller intyg över registrering av EU-medborgares uppehållsrätt eller, om du är brittisk medborgare och ansökt om uppehållsrätt enligt utträdesavtalet, intyg över detta,
 • befolkningsregisterutdrag från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller FPA-kort eller annat dokument som visar att du har en finländsk personbeteckning och
 • arbetsintyg och skolbetyg som översatts till finska, svenska eller engelska.

Sök alltid själv aktivt arbete. När du är arbetssökande hos arbets- och näringstjänsterna ska du också vara beredd att ta emot arbete eller utbildning som din expert erbjuder dig.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: