Leevis berättelse: Via byggbranschen till elmontörsyrket

Som barn drömde jag om polisyrket, men senare i grundskolan började jag drömma om att bli snickare. Jag förstod dock snabbt att en artesanutbildning inom träbranschen skulle ha varit ett olönsamt val på grund av mina allergier. Jag konstaterade också att det kunde vara utmanande att få sysselsättning inom den branschen, så jag höll mig öppen för andra yrkesalternativ.

I skolan var mina favoritämnen förutom musik även fysik och kemi. På högstadiet förenades de till en helhet som intresserade mig: elteknik. Jag fick en tydlig riktning i min karriär och beslöt att utbilda mig till elmontör.

Jag utexaminerades från yrkesskolan enligt mina planer och var redo att inleda arbetslivet. Det var dock mycket svårt att hitta arbetsplatser som motsvarade min utbildning, eftersom största delen av arbetsgivarna krävde ganska lång arbetserfarenhet: inom elbranschen krävs det minst ett års arbetserfarenhet för att kunna säkerställa sig om att montören har förmåga att arbeta självständigt.

Jag ansökte om arbetsplatser som elmontör som arbetslös i ungefär en månad och på den sidan av det skaffade jag inkomster genom gigs med mitt band. Bandgigen var dock inte en tillräcklig inkomstkälla, så jag beslöt mig för att söka jobb som byggarbetare på byggarbetsplatsen. Jag kom snabbt in på bygget tack vare min omfattande tekniska yrkesutbildning. Där specialiserade jag mig på schaktningsbranschen. Jag jobbade på bygg i fyra år tills jag genom yrkesmässiga nätverk fick underhållsuppgifter i elbranschen inom den offentliga sektorn.

Utmaningar och framgångar

Mitt nuvarande arbete har ställt mig inför många utmaningar. När jag besegrat dem har jag upplevt stor framgång. Varje dag är olika och jag måste i huvudsak fatta beslut självständigt – med beaktande av kundernas önskemål. Detta medför egna tidtabellsmässiga utmaningar för projekten. Många installations- och reparationsarbeten är mycket komplicerade i planeringsskedet, men alltid när saker och ting lösts och kunden är nöjd med slutresultatet känner jag att jag gör något betydelsefullt. Det uppmuntrar mig att utvecklas.

I arbetslivet har jag lärt mig att flexibilitet är viktigt. Flexibiliteten har hjälpt mig att avancera effektivt under min karriär och samtidigt gett mig många möjligheter att pröva på nytt.

Evenemangs- och kulturbranschen som dröm

På fritiden koncentrerar jag mig på min musikhobby som hjälper mig att orka och ger inspiration till livet. Mitt önskemål är att jag någon gång hamnar i evenemangs- och kulturbranschen, men jag upplever att det är en dröm som förverkligas om det vill sig.

Leevi Visala