Saijas berättelse: Din karriär kan vara allt annat än linjär – ändå är allt till nytta

Jag kommer alltid att minnas när min teammedlem kommenterade, att för många är karriären mycket linjär och tydligt uppåtgående och din är en riktig sillsallad. Jag uppskattar verkligen kommentaren, eftersom den beskriver min egen väg mycket bra.

Min karriär har i mycket hög grad varit att lyssna på intuitionen och gå mot det som kallar. Jag har en gång i tiden studerat till restaurangkock. Att bli kock intresserade mig eftersom man i yrket kan skapa vackert med sina händer. Efter studierna blev jag ändå osäker och visste inte vad jag ville göra resten av mitt liv.

När jag var ung bodde jag i huvudstadsområdet. Efter kockstudierna flyttade jag till Lappo, där jag besökte en verkstad för unga som ordnades av sysselsättningstjänsterna. Under träningen som hölls där funderade man på framtidens arbetsplaner. Det enda jag var intresserad av var att hjälpa människor, så jag sökte till socionomstudier i Seinäjoki. 

Jag skämdes så mycket över att jag hade läs- och skrivsvårigheter och jag vågade inte berätta om det i inträdesproven. På den tiden fanns det fortfarande många stigman om läs- och skrivsvårigheter – särskilt mellan de egna öronen. Även om jag inte sade någonting kom jag in på utbildningen via en reservplats. Efter att studierna inledde märkte jag att jag särskilt var intresserad av barnfamiljer som tema. Därför började jag arbeta inom barnskyddet.

Åren i olika arbeten före och mellan studierna var mycket upplevelserika. Jag arbetade som städare och blev bekant med både flygfält och fabrikshallar – och allt däremellan. En sommar jobbade jag på nöjesparken PowerPark som maskinförare. Under de åren fick jag många goda erfarenheter av arbetslivet och kundservice samt lärde mig ett arbetsgrepp som jag haft med mig var jag än har arbetat.

Träningsstudierna gav nya perspektiv på möten med människor

I slutet av socionomstudierna började jag sakna fler verktyg för att möta människor. Därför började jag studera i en privat skola till professionell tränare, som idag kallas trendigt Life Coach. Det här var tiden innan träning var trendigt. Vi var bara två 24-åringar som studerade dessa ledarskapsfärdigheter tillsammans med andra som var betydligt längre hunna i arbetslivet. Med ett enda ord var upplevelsen omvälvande. Av träningsstudierna fick jag många verktyg för att möta människor samt för att förbättra mina känslomässiga färdigheter och min självkännedom.

Jag har alltid varit passionerat intresserad av att främja mig själv och andras utveckling. Detta har jag fått förverkliga i arbetslivet i alla mina uppgifter. Saker som intresserar mig har oftast funnits på andra sidan av Atlanten. Till exempel har författarna Brené Brown och Simon Sinek skrivit om saker som intresserar mig.

Jag har deltagit aktivt i ungdomshandelskammarens verksamhet sedan 2014. På så sätt har jag fått studera med learning by doing -mentaliteten. Jag har lett olika projekt som utvecklar samhället eller människors kompetens, till exempel insamlingen Joulupuu och mentorprogram samt samarbetat med olika aktörer och nätverkat med verkligt olika människor genom olika yrkesfält. Genom hobbyverksamhet har jag också fått öva på att uppträda. Man lär sig mycket och snabbt genom att misslyckas.

Uppgiften som projektchefen visade sig vara drömmarnas uppfyllelse

Under min karriär har jag alltid arbetat med frågor som diskuteras i medierna. När det rådde kris inom barnskyddsarbetet arbetade jag inom vården utom hemmet. När det skedde massinvandring på grund av asylsökande arbetade jag på ett mottagningscentrum. När det var coronakris arbetade jag vid NTM-centralen för att hjälpa företagare enligt min bästa förmåga.

Före NTM-centralen arbetade jag några år vid AN-tjänsterna. Därifrån övergick jag till NTM-centralen för att leda pilotprojektet Från familjeledighet till arbetslivet. Jag inledde också högre YH-studier (MBA). Under min karriär har det skett en stor förändring före och efter tiden i NTM-centralen, precis som i min egen självkännedom före och efter träningsstudierna.

Det var lätt för mig att ta tag i projektchefens uppgift eftersom jag hade samlat på mig en hel del arbetserfarenhet av olika uppgifter från kundservice till försäljning. Med hjälp av den erfarenheten var det lättare för mig att sälja projektidén till pilotområdena samt att bygga och skräddarsy genomförandet så att det lämpar sig för olika områden från Lappland och söderut. Projektet var mycket lyckat och i och med det grundades fortsättningsprojektet Från familjeledighet till arbetslivet. All arbetserfarenhet är alltså betydelsefull, även om man till en början kanske inte skulle uppfatta den som sådan.

Som projektledare har det varit intressant att fundera på det egna teamets välbefinnande och rekryteringar. Ledarskapet är naturligt för mig – det är helt fantastiskt. Dessutom har jag fått utföra olika utvecklingsuppgifter, såsom facilitering av evenemang och tjänstedesign, och jag har satt mig själv på spel både genom videor och olika samarbetsprojekt. Denna arbetsuppgift har varit en verklig uppfyllelse av drömmar.

Du klarar av vad som helst – åtta insikter från min karriär

När jag gick igenom mina mycket intressanta karriärsteg och min livsstig fick jag några insikter som jag vill dela med er.

1. Det är aldrig för sent att prova något nytt eller lära sig något som du aldrig har gjort förut. Att pröva och lära sig nytt kan ge energi och ett nytt perspektiv på nuet. Dessutom är det alltid värt att satsa på att lära sig emotionella färdigheter och färdigheter som underordnad samt att möta människor. Ta dock hand om dig själv och sätt gränser så att du undviker att bli utmattad.

2. Säkerhet är viktigt. Det kan vara skrämmande att lära sig något nytt eller att lyfta fram sig själv. Men är det värre att inte ens prova? Det tycker jag. Det är viktigt att förstå hur man själv fungerar, eftersom vårt nervsystem kan reagera kraftigt när vi provar något nytt. Det finns många olika metoder för att skapa en känsla av trygghet hos sig själv. Till exempel är mindfulness en bra metod att pröva på.

3. Du klarar av vad som helst. Du har mycket potential. Det kan kanske redan vara en självklarhet, eller så är det en pågående process. Dina styrkor är aldrig självklara och de gör dig unik. Tro på din egen kompetens och fortsätt att utvecklas enligt behov. Kom alltid ihåg att stå på din sida.

4. Ett misslyckande är en genuint viktig inlärningsupplevelse. Under min resa har jag misslyckats totalt – och flera gånger. Varje gång har jag fått mycket kunskap i min verktygsback. Var inte rädd för att misslyckas, eftersom rädslan lamslår och orsakar mer skada än själva misslyckandet. Om man gör bort sig är det dock viktigt att ta ansvar för vad som har hänt och göra sitt bästa för att rätta till det.

5. Fira dina framgångar. Glöm inte att resan är den viktigaste delen av det här livet.

6. Många av oss har mycket att öva på när det gäller att ta emot det goda. Om du inte vet hur du ska reagera på berömmet, öva genom att bara säga ”tack”. Det räcker. Kom också ihåg att ge respons till andra om sådant som du uppskattar hos dem. Alltför ofta glömmer vi bort att synliggöra det, eftersom vi upplever dem som självklara. Skicka vidare det goda, eftersom det gör oss alla gott.

7. Vi är aldrig färdiga och man kan alltid lära sig nytt. Om du inte vet vad du vill lära dig – kom ihåg att det är helt normalt. Jag har släppt frågan ”vad blir jag när jag blir stor?” och tänker så att jag alltid är på väg mot nästa fråga som intresserar mig och är betydelsefull för mig själv. Och det behöver inte ens ha med arbetet att göra.

8. Kom ihåg glädjen! Det uppstår utmaningar och överraskande situationer i livet, men kom ändå ihåg att hitta hoppfullhet var du än befinner dig. Ibland är det bra att fundera på sin egen situation ur ett lite längre perspektiv. ”Vad skulle mitt 80-åriga jag säga till mig här och nu?” Ge dig själv tillåtelse att njuta av ditt liv.

Sammanfattning

Jag har cirka 20 års arbetserfarenhet ända från min ungdom före, mellan och efter studierna.

Mina utbildningar är Tradenom (högre YH) (2020), Brave New Leader träning (2020), Life Coach (2009–2011), Socionom (YH) (2010) och Restaurangkock (2004).

Saija Enqvist