Vilmas berättelse: Att bygga upp bättre social- och hälsovårdstjänster motiverar mig

Jag heter Vilma och arbetar som expert inom social- och hälsovårdskonsultation och effektivitet inom barnskyddet.

Under hela min skol- och gymnasietid hade jag två drömyrken: klasslärare och läkare. I gymnasiet uppfylldes min läsordning av kurser i lång matematik, fysik, kemi och biologi, med vilka jag ville bygga min väg mot läkaryrket. Efter gymnasiet beslöt jag mig för att söka både till medicinska fakulteten och till klasslärarutbildningen, dit jag genast kom in.

Min karriärväg började alltså med klasslärarstudier vid Jyväskylä universitet, där jag valde musikfostran som biämne. Studierna var trevliga, roliga och givande – och framför allt vårt underbara studerandegäng gjorde studierna minnesvärda. Efter ett år började jag dock ifrågasätta om branschen ändå var rätt för mig. Jag funderade på om medicinska fakulteten ändå var ett alternativ: var läkaryrket kanske ändå mer min grej? Jag tog ett mellanår från universitetet och sökte till medicinska fakulteten. Dörrarna öppnades dock inte heller vid denna ansökningsomgång för mig, men jag ville inte ge upp, utan bestämde mig för att försöka nå mitt mål under ett andra mellanår.

Under det andra mellanåret fick min dröm om att bli läkare dock ge vika eftersom jag hittade studieområdet för socialt arbete. Jag förstod snabbt att socialt arbete är rätt bransch för mig eftersom den kombinerar möjligheten att hjälpa människor, strävan efter att minska ojämlikheten i samhället och främjande av mänskliga rättigheter och social rättvisa. Jag kom in på studier i socialt arbete (SVM) vid Jyväskylä universitet, där jag beslöt att samtidigt fortsätta de klasslärarstudier som jag redan påbörjat.

Jag fick mitt nuvarande arbete hos FCG Finnish Consulting Group Oy via min sista praktik inom socialt arbete. Före det vikarierade jag vid sidan av mina studier som socialarbetare inom bedömningen av barnfamiljers servicebehov och vid barnskyddets jour under tjänstetid, adoptionsrådgivningen samt social- och krisjouren. När jag arbetade inom tjänsterna för barnfamiljer fick jag pilottesta ARVOA®-metoden för utvärdering av barnskyddets effektivitet och kvalitet, och jag blev imponerad av den. Metoden grundar sig på att man mäter familjens välbefinnande, funktionsförmåga och oro för barnet samt följer upp förändringar i dessa.

Jag tog reda på att metoden tillhör FCG och därför sökte jag dit för praktik. Jag fick arbeta med metoden redan under praktiken. Efter praktiken fick jag fortsätta arbeta som expert i teamet, och där har jag nu trivts i snart två år.

Numera är jag produktansvarig för ARVOA®-metoden och arbetar dessutom med konsultation inom social- och hälsovården. Till min arbetsbeskrivning hör också att utbilda yrkesutbildade personer inom det sociala området i att använda metoden. I det arbetet har jag fått utnyttja min pedagogiska kompetens som jag byggt upp genom mina klasslärarstudier. I mitt arbete motiveras jag särskilt av att hitta lösningar på klientens problem och av att genom konsultation få vara med och bygga upp bättre och effektivare social- och hälsovårdstjänster.

Största delen av min fritid går åt till regional- och lokalpolitiken, bland annat i Jyväskylä stadsfullmäktige och Mellersta Finlands områdesfullmäktige. I övrigt njuter jag av musik, vinterbad, skidåkning och långa cykelturer i min vardag.

Mitt tips till dem som söker sin egen väg låter som en kliché, men har fungerat för mig: Var modig, våga avvika från den vanliga vägen, våga prova.

Vilma Viitasaari