Driftavbrott i Mina e-tjänster 30.4–2.5.

Nyheter

Det kommer att utföras en serviceuppdatering av TE-tjänsternas datasystem.

kayttokatko

Välkommen till Jobbmarknad! Du hittar innehållen från den nationella te-tjanster.fi i fortsättningen på Jobbmarknad. Vi uppdaterar innehållen ännu under veckoslutet, vilket betyder att innehållen och översättningarna har brister ända till måndag morgon. I en del av innehållen har man redan tagit i beaktande den nya kundservicemodellen som kommer i kraft 2.5.

Driftavbrottet börjar på lördagen kl. 18.00 och tar slut på måndagen kl. 7.00. Avbrottet orsakar att såväl Mina e-tjänster för person- som arbetsgivarkunder kommer att vara ur bruk. Vi beklagar de olägenheter som avbrottet medför.