En naturlig maskinröst förbättrar tillgängligheten på Jobbmarknaden

Nyheter

Du kan nu lyssna på innehållet på Jobbmarknaden med hjälp av den naturliga finlandssvenska maskinrösten Amanda, som a.i.mater har producerat.

ilona

Jobbmarknaden har fått en ny funktionalitet, nämligen en naturlig maskinröst. Moderna maskinröster pauserar och betonar talet på ett mänskligt sätt, vilket gör att talet låter naturligare.

Med hjälp av maskinrösten kan du lyssna på allt innehåll på Jobbmarknaden. Du kan inleda och avbryta lyssnandet genom att trycka på knappen Lyssna som finns på sidan.

Du kan lyssna på Jobbmarknades innehåll på svenska, finska och engelska. Företaget a.i.maters nya maskinröst Amanda läser texterna på finlandssvenska. Jobbmarknaden är den första webbplatsen där Amanda är i bruk.

Funktionaliteten förbättrar Jobbmarknadens tillgänglighet, trots att den inte ersätter t.ex. skärmläsare som personer med synnedsättning använder sig av.

Du kan läsa mera om maskinröster på a.i.maters webbplats.