Kunnandet synligt till dig och andra

Nyheter

Nästa vecka är Upptäck ditt kunnande -vecka, vars syfte är att uppmuntra dig att identifiera och synliggöra det vad du redan kan.

Osaaminen nakyviin sv

Temaveckan Upptäck ditt kunnande ordnas av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning, som firas i år 5.–11. september.  

Dina kunskaper utvecklas på många olika delområden i livet, i arbetslivet, studier, i volontärarbete, i hobbyer och i familjelivet — var som helst. Ibland kan det vara svårt att känna igen sin egen kompetens.  Syftet med evenemangsveckan är att hjälpa dig att känna igen kunskaper du skaffat och synliggöra dem. 

Syftet är också att stimulera den offentliga debatten om identifiering av sin egen kompetens som ett medel för inkludering, välbefinnande och sysselsättning. 

Verktyg för att identifiera din expertis finns på många ställen. Vi har sammanställt några av dem här. 

På webbplatsen för Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning hittar du en mängd information och verktyg som hjälper dig att kartlägga dina färdigheter. 

I webbtjänsten Urapolulla hittar du utbildningsuppgifter som hjälper dig att reflektera över dina färdigheter. 

Suotuisa Suunta-bloggen beskrev olika sätt att identifiera kompetenser.

Om du behöver råd från en professionell ordnar Arbets- och näringsbyråerna expertis- och kompetensundersökningar.  

När du har identifierat dina kompetenser, du kan lägga till information om det i din jobbsökningsprofil på Jobbmarknaden.