Höstens SME-barometer är ute

Nyheter

Tidigare förväntningarna om växt och positiva utsikter har bytts till ökad osäkerhet bland annat på grund av Rysslands attack mot Ukraina.

yritysbarometrisyksy22

Företagarna, Finnvera och Arbets- och näringministeriet gör två gånger i året en SME-företagsbarometer som beskriver verksamheten och den financiella miljön för små och mellanstora företag.

Höstens barometer baseras på svar från nästan fem tusen företag. Enligt svaren kommer SME-företagen att miska på investeringarne betydligt under de närmaste tiderna. Produktionskostnadernas ökningsförväntningar är starka. I synnerhet råvarornas och andra mellanprodukters priser väntas stiga mer än på flera år. Också företagens möjligheter att öka priserna på de egna produkterna och tjänsterna har ökat, men ökningen kan inte kompensera mellanprodukternas prisökning. Största delen av svararna trodde ändå att antalet anställda förblir oförändrad.

Rapporten i sin helhet hittas på finska på Företagarna i Finlands- webbsidor.