Lagarna om överföring av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna stadfästes

Nyheter

Republikens president stadfäste den 23 mars 2023 ett lagpaket som gäller om organisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. Ansvaret för att ordna denna service överförs från staten till kommunerna den 1 januari 2025.

Reformen syftar till att skapa en servicestruktur som främjar snabb sysselsättning av arbetssökande: När samma anordnare ansvarar för arbetskraftstjänsterna, kommunens utbildningstjänster och näringstjänsterna stöder de bättre målen för snabb sysselsättning. 

”Det är fint att arbets- och näringstjänsterna förs närmare kommuninvånarna och näringslivet, eftersom den egna kommunen känner området bäst. Kommunerna och sysselsättningsområdena har goda förutsättningar att erbjuda kunderna målinriktade tjänster som lämpar sig för behoven på den lokala arbetsmarknaden, vilket stärker områdenas livskraft,” säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Personalen vid arbets- och näringsförvaltningen överförs till kommunerna genom överlåtelse av rörelse som s.k. gamla arbetstagare. 

Mer information