Antalet arbetslösa arbetssökande fortsatte att minska

Nyheter

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 65 800 personer. I maj anmäldes 111 700 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 221 600 lediga jobb, vilket är 66 800 fler än för ett år sedan.

tyollisyyskatsaus-tehdas

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i maj 61 000 flera sysselsatta än ett år tidigare.

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 73,9 procent, alltså 2,0 procentenheter högre än i maj i fjol.

Mer information:

ANM:s sysselsättningsöversikt på ministeriets webbplats (temtyollisyyskatsaus.fi)