Arbetssökandes ärendehantering har ändrats från och med maj 2022

Nyheter

Den nya kundservicemodellen har tagits i bruk från början av maj samtidigt vid alla arbets- och näringsbyråer och i de kommuner som hör till försöket med sysselsättning i kommunerna.

mies_toimistolla

I och med ändringen erbjuds arbetssökande ny en mer individuell och personlig service än tidigare. Detta påverkar kundens vardag på flera sätt: Mötena ansikte mot ansikte med den egna ansvariga tjänstemannen ökar och ordnas oftare än tidigare. Dessutom förnyades arbetssökandens skyldighet att söka arbete och karenserna lindras.

Läs mer