Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i mars

Nyheter

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 80 800 personer och det fanns 96 600 lediga jobb fler än för ett år sedan.

teollisuus-tyo

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av mars sammanlagt 250 700 arbetslösa arbetssökande. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i mars 77 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Relativa sysselsättningstalet var 73,7 procent, dvs. 2,6 procentenheter högre än i mars i fjol.

Lediga arbetsplatser

Mer information