Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i oktober

Nyheter

Antalet arbetslösa arbetssökande steg med 23 700 personer jämfört med oktober i fjol och I oktober anmäldes 58 600 nya lediga jobb.

I slutet av oktober fanns det sammanlagt 256 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 23 700 fler än förra året och 6 300 fler än den föregående månaden. Uppgifterna har tagits från arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Under oktober anmäldes 54 000 nya lediga jobb, det vill säga 25 800 färre än i oktober i fjol. Allt som allt fanns det i oktober 102 000 lediga jobb, vilket är 58 600 färre än för ett år sedan.

I slutet av oktober deltog 115 900 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 400 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och frivilliga studier.

Läs mer

Lediga arbetsplatser

Mer information