Det riksomfattande evenemanget Talent Boost Summit som fokuserar på internationalisering i arbetslivet, ordnas i Vasa den 22 november

Nyheter

Talent Boost Summit är ett riksomfattande evenemang för företag och intressentgrupper som vi i år ordnar för femte gången. Evenemanget handlar om att rekrytera internationell arbetskraft och att utveckla mångsidiga arbetsgemenskaper. Fokus i evenemanget ligger på de bästa beprövade metoderna och de erbjudna tjänsterna.

I det årliga evenemanget Talent Boost Summit samlas människor denna höst i Vasa kring frågor om det internationella arbetslivet. Grunden till evenemanget är det nationella Talent Boost-programmet, med målet att locka internationella talanger, invandring och etablering till Finland. Under evenemanget som ordnas i Åbo Akademis lokaler i Vasa utlovas intressanta talare, internationell stämning och nätverkande med såväl företag som experter inom branschen.   Över 200 distansdeltagare kommer att följa evenemanget på webben och på plats i Vasa deltar 300 personer.

– Talent Boost Summit samlar ett omfattande nätverk av aktörer från olika delar av samhället. Ett välfungerande nätverk är nödvändigt för att få internationella talanger till Finland och få dem att känna sig hemmastadda här, säger ledande sakkunnige Katri Niskanen vid arbets- och näringsministeriet.

Erfarenheter av internationalism ur många synvinklar står på programmet

Talent Boost Summit är ett utmärkt tillfälle för deltagaren att ta med sig de bästa tipsen om de tjänster som finns tillgängliga för internationell rekrytering och utveckling av mångsidiga arbetsgemenskaper. Dessutom får deltagaren under dagen en helhetsbild över hur faktorerna för drag- och hållkraft utvecklas ur såväl hela Finlands, regionernas som ur den enskilda kommunens synvinkel.

– Finland har 309 kommuner, varav Kaskö är den minsta staden med 1 200 invånare och Helsingfors störst med 650 000 invånare. Vi vill lyfta fram hur många olika typer av regioner och kommuner det finns i Finland. Det som förenar dem är bristen på arbetskraft samt målet att vidta åtgärder för att stärka konkurrenskraften och livskraften. Företagen behöver den offentliga sektorn för att trygga tillgången på arbetskraft och kommunerna behöver framgångsrika företag för att främja sin livskraft, berättar evenemangets koordinator Anna Korsbäck. 

I programmet får man höra exempel på internationell rekrytering till exempel från en kampanj inom omsorgsbranschen i Satakunta och Södra Karelen för att locka asiatiska talanger inom Green Tech-branschen till regionen. Vi kommer också att få höra erfarenheter av sysselsättning och integration i Finland av de internationella talangerna själva. Dagen avslutas med en paneldiskussion där vi fördjupar oss i evenemangets huvudteman: hållkraft och det bakomliggande samarbetet.

Evenemanget riktar sig till alla företag, arbetsgivare, internationella talanger och andra intressentgrupper som är intresserade av ämnet. Vi förväntar oss deltagare också från den offentliga sektorn, läroanstalter samt från kommuner och städer. Evenemanget arrangeras av arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Business Finland, programmet Empower Wednesday (Åbo stad, Åbo Business Region, International Working Women of Finland), projektet Med sikte på Finland (NTM-centralen i Egentliga Finland, ESF) samt NTM-centralen i Österbotten och Österbottens arbets- och näringstjänster.

Mer information: