Hitta en ny arbetstagare

Behöver du en ny arbetstagare till din personal? När du söker på en specialist som är lämplig för en ledig tjänst kan du använda dina egna nätverk, olika jobbsökningswebbplatser, sociala medier eller en offentlig arbetskraftstjänst.

När du söker en ny arbetstagare bör du först gå igenom dina egna, dina bekantas och dina arbetstagares nätverk. Du kan enkelt hitta rätt person på detta sätt. Den nödvändiga kunskapen finns dock inte alltid i nätverken, så du bör tillkännage den lediga tjänsten offentligt.

Numera finns det många olika arbetssöknings- och platsannonswebbplatser på nätet som gör att du enkelt kan hitta nya arbetstagare. Informera också om den lediga tjänsten på din egen webbplats. Har du redan skickat in din platsannons till Jobbmarknad?

Som arbetsgivare bör du också utnyttja de möjligheter som sociala medier erbjuder. Till exempel LinkedIn har ett brett spektrum av experter inom olika områden som söker nya jobb. Många arbetsgivare rapporterar sina lediga tjänster på Twitter med en #rekry-tagg. Dessutom kan Facebook och Instagram användas för att hitta lämpliga experter. Betald marknadsföring ger mer synlighet åt dina platsannonser på sociala medier. Jobbannonser publiceras fortfarande i tidningar.

Rekryteringsevenemang är ett bra sätt att hitta arbetstagare snabbt, enkelt och effektivt. När du vill anordna ett rekryteringsevenemang kan du använda AN-byråns eller dess samarbetspartners lokaler. Du får också kostnadsfri experthjälp med att planera evenemanget. Kontakta arbets- och näringsbyrån och kom överens om att ordna ett evenemang.

Om en arbetstagare trots försök inte hittas kan du ansöka om stöd från AN-byrån eller den kommunala arbetsförmedlingen.

Om du vill rekrytera en ung arbetstagare eller en talang från utlandet, se vårt relaterade innehåll.

Tjänster
Läs mer
Mer information

Ekonomiskt stöd till rekrytering och tjänster till att utbilda en ny arbetstagare

Sysselsättningssubventionerna som beviljas av AN-byrån och kommunförsöket, dvs. lönesubvention, sysselsättningsstöd avseende personer som fyltt 55 år och stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen, baseras på både arbetssökandens och arbetsgivares behov. En arbetssökande behöver hjälp med att sysselsättas, och som arbetsgivare behöver du hitta en kompetent person för uppgiften. En ny lämplig arbetstagare kan hittas hos en arbetssökande vars sökning efter arbete stöds. En partiellt arbetsför person, en som har varit arbetslös länge eller en ung person kan också ha användbar kompetens och rätt attityd till arbete och att lära sig nya saker. Det lönar sig att ta reda på om din kommun erbjuder sysselsättningspremier.

Du kan också känna nån som du skulle vilja anställa men som inte har krävda kunskaper.Du kan utbilda kunniga arbetstagare i din organisation genom till exempel läroavtal, RekryteringsUtbildning, arbetsmarknadsutbildning eller lönesubvention. I vissa situationer kan du testa en persons lämplighet för arbete med hjälp av en arbetsprövning. 

Läs mer
Tjänster
Mer information

Samordnaren för arbetsförmåga till stöd för arbetsgivaren

Samordnaren för arbetsförmåga har som uppgift att skapa rutiner och en verksamhetsmodell för att främja partiellt arbetsföra arbetssökandes och arbetstagares situation. Samordnaren samarbetar med arbetsgivare och andra regionala nätverk på ett målinriktat och utvecklingsinriktat sätt.

Samordnaren för arbetsförmåga hjälper dig att hitta lösningar på din organisations arbetskraftsbrist och erbjuder som ett alternativ att anställa partiellt arbetsföra arbetssökande. Samordnaren hjälper dig att förstå möjligheterna i att anställa partiellt arbetsföra arbetssökande och vilka uppgifter som är lämpliga för dem.

Samordnaren för arbetsförmåga hjälper dig också att hitta de rätta lösningarna för arbetsförmågan hos din redan befintliga partiellt arbetsföra personal.

Samordnaren för arbetsförmåga informerar dessutom arbetsgivarna om olika stödtjänster i samband med anställning av partiellt arbetsföra personer.

Mer information

Jobbkanalen förmedlar till arbetsgivare servicehelheter som produceras av partiellt arbetsföra arbetstagare

Jobbkanalen är ett statsägt bolag, som anställer partiellt arbetsföra personer som har det allra svårast att få sysselsättning. De som anställs av bolaget står i arbetsavtalsförhållande till bolaget, som sedan förmedlar deras arbetsinsats vidare till företag, civilsamhällesorganisationer, offentliga samfund eller privata personer som behöver arbetskraft.

Om du är arbetsgivare, kan Jobbkanalen sälja till dig servicehelheter som är producerade av partiellt arbetsföra arbetstagare. Du kan också hyra arbetskraft. Lönen och övriga anställningsvillkor bestäms enligt arbetslagstiftningen och det kollektivavtal som tillämpas. Jobbkanalen ansvarar för introduktion i arbete och handledning av arbetstagarna på arbetsplatserna.

Läs mer
Mer information

Uppdaterad: