Utveckling av tjänster för partiellt arbetsföra arbetssökande fortsätter

Blogg
vaasa-talvi

Inom området för Österbottens TE-byrå genomförs en TE-servicepilot - Botnia Job - för att främja sysselsättnings- och utbildningsmöjligheterna för partiellt arbetsföra arbetssökande. Serviceutbudet består av Urapolku - Karriärstigen -projektet, stödda jobbträningstjänster samt kompetenskartläggningar. Alla åtgärder inom denna helhet har inletts och under hösten har många kunder vägletts till tjänsterna. Allt som allt har erfarenheterna av tjänsterna varit gynnsamma och de första positiva resultaten har fåtts både vad gäller sysselsättning och vägledning till utbildnings- och rehabiliteringstjänsterna. Sammanlagt har ca 45 personer inlett i olika tjänster, dessutom har vi i företagssamarbetet nått ca 50 olika arbetsgivare.

I samarbete med Botnia Job och regionens övriga aktörer har man förutom att utveckla serviceutbudet också främjat kundernas servicestyrning samt byggt fungerande servicevägar. I samarbetet har man strävat till att klargöra serviceprocesser och olika parters ansvarsfördelning samt att identifiera olika aktörer i nätverket. God praxis har redan hittats och samarbetet fortsätter. Med det täta nätverkssamarbetet strävar man efter att även i fortsättningen säkerställa att vägledningen till tjänsterna sker i rätt tid och ändamålsenligt samt att man därigenom kan främja arbetssökandens sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter.  

Du kan bekanta dig med pilothelhetens bakgrund och tjänster här:

Pilotprojekt inom arbets- och näringstjänsterna Botnia Job – Aktuellt – Jobbmarknad (tyomarkkinatori.fi/sv/)