En sådan karriärservice har jag alltid velat ha

Blogg

På hösten höll min visstidsanställning på att ta slut och jobbsökningen började kännas påfrestande. Skulle jag inte bara kunna berätta för någon vad jag kan och sedan skulle personen berätta för mig var mina kunskaper skulle kunna användas? Det känns nämligen som om jag inte har koll på dagens yrkesbeteckningar och att jag inte kan träffa rätt bara genom att bläddra bland dem. Och tänk om min kompetens skulle kunna användas någon annanstans än inom statsförvaltningen? Inom IT-branschen eller kemiindustrin, utan att jag har en aning om det?

Heidi Niinikoski

Då kom jag ihåg Jobbmarknad – tjänsten där det finns en matchning som sammankopplar arbetssökande och arbetsgivare på basis av kompetens. 

Jag loggade in och fyllde i jobbsökningsprofilen. Jag berättade om min senaste arbetserfarenhet, min utbildning och beskrev i korthet min kompetens samt önskemål om vad jag skulle vilja lära mig i nästa uppgift. 

Även om jag inte hade fyllt i profilen färdigt, började det på en annan flik dyka upp arbetsplatser där man söker efter just de kunskaper jag nyss nämnt. Oj, så trevligt att någon – i det här fallet artificiell intelligens – hade  kuraterat platserna för mig! 

Om jag hade velat skulle jag ännu ha kunnat publicera min jobbsökningsprofil så att arbetsgivare som söker arbetstagare skulle ha kunnat se den och kontakta mig. Även om man brukar säga att det inte går att sitta hemma och söka jobb, så är det här ganska nära. 

Hur gick det med min jobbsökning? 

Ett tiotal ansökningar senare gick det så att jag blev vald att arbeta med kommunikation för Jobbmarknad.

Därför avslutar jag mitt blogginlägg genom att i rollen som Jobbmarknads kommunikatör be dig berätta om din erfarenhet av tjänsten Jobbmarknad. Vad tycker du om arbetsplatsrekommendationerna eller hjälpte innehållet dig i din arbetslivssituation? 

Om du vill ge respons på verksamheten, kommunikationen eller om du vill vara med och utveckla Jobbmarknad, kontakta oss via responsblanketten eller responsroboten. Vi utvecklar hela tiden tjänsten utifrån den respons vi fått. 

Heidi Niinikoski 
TE-digi-projektets interna och externa kommunikation 
UF-centret 

Läs mer