Konstas berättelse: Man vet aldrig när en praktikplats leder till ett fast arbete

Jag är Konsta och jag jobbar som styrman på en produkttanker.

Efter gymnasiet bodde jag på min födelseort i Karleby och jag hade ingen aning om vad jag ville göra eller studera. Jag hade varit i avtalsbrandkåren sedan jag var ung, så räddningsbranschen intresserade mig. Jag kom däremot inte in till Räddningsinstitutet vid första ansökningsrundan och jag började senare tvivla på om branschen passade mig.

Jag bestämde mig för att ha ett mellanår som blev till två. Jag arbetade inom olika branscher och på olika arbetsplatser, såsom sågverk och företag inom målarbranschen. Jag märkte att jag snabbt lärde mig nya arbetsuppgifter och att arbetslivet verkade passa mig bättre än studier. Jag fick värdefull erfarenhet och tid att fundera på vad jag ville göra när jag blev stor.

Efter beväringstjänsten föreslog min vän att jag skulle flytta till Raumo för att bo på samma ställe och arbeta inom samma företag inom målningsbranschen som honom. När jag sökte information om Raumo som bostadsort hittade jag sjöskolan i Raumo. Där var det möjligt att avlägga YH-examen för sjökapten. Det verkade intressant, så efter ett tag bestämde jag mig för att söka till skolan och jag blev antagen till att studera följande höst.

Den första terminen vid sjöskolan omfattade mest teoretiska studier. Jag gick på min första praktik redan fem månader efter att studierna inleddes. Jag hade praktik på en färja som hette M/V Wasa Express, som trafikerade rutten Vasa–Umeå. Efter praktiken fortsatte jag entusiastiskt studera och snart var studierna redan på slutrakan.

Under det tredje studieåret var jag på praktik på tankfartyget M/T Stena Arctica. Där var besättningen till hälften filippinsk och hälften finländsk. I slutet av studierna började jag ha mer tid, så jag sökte jobb hos OSM Ship Management Finland Oy. Samma företag bemannade även M/T Stena Arctica, där jag tidigare hade varit på praktik. Jag fick snabbt jobb på M/T Kiisla, och samma vår fick jag ett fast arbetsavtal.

Arbete inom sjöfarten möjliggör långa semestrar

I mitt nuvarande arbete vid OSM Ship Management Finland Oy jobbar jag som tredjestyrman. När vi är till sjöss är jag befälhavarens ställföreträdare på bryggan. Arbetet omfattar till exempel navigering, fastställande av fartygets position och manövrering av fartyget. M/T Kiisla trafikerar Östersjön. Fartyget åker oftast mellan Finland, Sverige, Estland, Lettland, Litauen och Polen. När fartyget ligger i hamn genomför jag överstyrmannens lossnings- eller lastningsplan. För närvarande arbetar jag i cirka fem veckors arbetsperioder, dvs. jag arbetar i cirka fem veckor och är ledig i fem veckor.

Den största utmaningen i arbetet ombord är att komma överens med andra människor, eftersom vi är i samma utrymme under långa tider och långt hemifrån. För mig har det här aldrig varit ett stort problem, eftersom jag kommer bra överens med alla människor och mycket sällan blir irriterad.

Även om jag tycker mycket om mitt arbete ombord är det här en fördel i branschen: att arbeta inom sjöfarten möjliggör långa semestrar. Att resa på fritiden och se nya länder är en stor passion för mig, och jag har flyttat till Spanien, åtminstone tillfälligt. Dessutom har idrott alltid legat mig varmt om hjärtat, i synnerhet att gå på gym och spela olika bollspel. På båten är det sällan möjligt att spela särskilt många bollspel, såsom tennis, men när jag arbetar har jag gott om tid att satsa på att gå på gym och motionera på annat sätt. Jag gillar också att läsa böcker och utveckla mitt psykiska välbefinnande medan jag är på båten.

Som tips för arbetslivet skulle jag vilja säga att man ska vara modig och prova på olika branscher och att göra eventuell praktik omsorgsfullt. Man vet aldrig när en praktikplats leder till ett fast arbete.

Konsta Maunula