Arbetslöshet 

När du vet att du blir arbetslös ska du anmäla dig som arbetssökande i Mina e-tjänster senast den första dagen du är arbetslös. Därefter kan du ansöka om utkomstskydd för arbetslösa hos FPA eller din arbetslöshetskassa.

Den nya kundservicemodellen för arbetssökande har tagits i bruk vid arbets- och näringsbyråerna och i kommunförsöken 2.5.2022. Som arbetssökande får du intensivt stöd redan från början av din jobbsökning vid personliga och regelbundna möten.

Bekanta dig med Jobbmarknads tips och anvisningar om jobbsökning. Logga in och skapa en egen jobbsökningsprofil så får du arbetsplatsrekommendationer som passar just dig och så kan arbetsgivarna kontakta dig. 

Anmäl dig som arbetssökande

Du kan anmäla dig som arbetssökande enkelt i Arbets- och näringstjänsternas Mina e-tjänster.

Mina e-tjänster
Läs mer

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Uppdaterad: