AN24, KOTO24, UF-centret-24 – tre stora reformer
Beredningsgrupper

Gruppernas ordförande presenterar riksomfattande beredningsgruppernas riktlinjer, ärenden som kräver riktlinjer samt en regelbunden lägesöversikt över hur de ärenden som bereds i grupperna framskrider till koordineringsgruppen för genomförandet av reformerna AN24 och KOTO24. Koordineringsgruppen följer upp hur genomförandet av totalreformen framskrider och samordnar riskhanteringen. Samordningsgruppens ordförande är projektledaren för AN24-reformen, ledande sakkunnig Tanja Ståhlberg från arbets- och näringsministeriet.

På beredningsgruppernas projektsidor finns basuppgifter om varje organ, bland annat arbetsgruppernas uppgifter och medlemmar samt vägkartor. Bland dokumenten på projektets webbsida finns även promemorior från arbetsgruppernas möten.

Beredningsgrupper