TE24, KOTO24, KEHA24 – kolme mittavaa uudistusta
Valmisteluryhmät

Ryhmien puheenjohtajat tuovat valtakunnallisen valmisteluryhmän linjaukset, linjausta vaativat asiat sekä säännöllisen tilannekatsauksen ryhmässään valmistelussa olevien asioiden edistymisestä TE24- ja KOTO24 -uudistusten toimeenpanon koordinaatioryhmään. Ryhmä seuraa kokonaisuudistuksen toimeenpanon etenemistä ja koordinoi riskienhallintaa. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii TE24-uudistuksen hankejohtaja, johtava asiantuntija Tanja Ståhlberg työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Valmisteluryhmien hankeikkunasivuilta löytyvät kunkin toimielimen perustiedot, muun muassa työryhmän tehtävät ja jäsenet sekä tiekartat. Työryhmien kokousmuistiot löytyvät niin ikään hankeikkunasivun asiakirjoista.

Työryhmät