Salaados berättelse: Jag vill lyfta fram olika människors berättelser

Som ung drömde jag om att bli lärare. Nu strävar jag efter att lyfta fram olika människor med hjälp av kreativt skrivande och samhällelig påverkan. Detta mål styr mitt arbete och den respons jag får av människor uppmuntrar mig att fortsätta.

För närvarande slutför jag mina studier i magisterprogrammet vid humanistiska fakulteten.. Som biämne har jag avlagt studier i genusvetenskap och kommunikation. Dessutom skriver jag kolumner i tidningen Vantaan Sanomat och manus till en kortfilm för Yle.

Tidigare har jag till exempel arbetat som kommunikationsexpert vid organisationen Rauhan ja hyvinvoinnin järjestö samt gjort praktik vid utrikesministeriet, där min arbetsuppgift var att undersöka situationen i Afrikas horn. Jag har också arbetat som volontär vid flera olika organisationer.

Jag har skrivit två böcker. Den första handlar om finländare som förändrar världen och heter Suuria unelmia – Tarinoita suomalaisista, jotka muuttavat maailmaa. Boken innehåller 20 karriärberättelser och syftet med den är att mer omfattande än tidigare presentera olika människor i olika yrken för skolelever. Boken erbjuds gratis till skolorna i Vanda och Helsingfors. Dessutom har jag gjort en fotoutställning som baserar sig på boken. Utställningen ordnades i fjol fyra gånger på olika håll i Helsingfors och Vanda. I början av året öppnades den femte utställningen.

Min andra bok handlar om återvinning och heter Anisa tahtoo kierrättää. I boken berättas om en liten flicka som vill påverka sin omgivning genom sitt eget agerande. För närvarande arbetar jag med en tredje bok om mörkhyade akademikers karriärberättelser.

Det känns fint att den egna insatsen uppmärksammas

Mitt arbete styrs av målet att utvidga representationen av olika människor i arbetslivet. När jag gick i grundskolan och gymnasiet syntes mångfalden knappt alls eftersom det till exempel i böckerna inte fanns personer att identifiera sig med. Jag vill att var och en ska känna sig kapabel till vad som helst, bara man arbetar mot sina drömmar. Mitt mål har uppmuntrat och motiverat mig att skriva böcker och utföra volontärarbete.

Min mest inspirerande arbetsuppgift under årens lopp har varit att arbeta som fri journalist och författare. Det är mycket fint att jag har fått skriva kreativt, utan begränsningar. Min största prestation i arbetslivet är att jag har fått flera olika utmärkelser och priser för mitt arbete. De har visat att mitt arbete uppskattas. Det känns fint att den egna insatsen uppmärksammas. Också de stunder då jag fått höra av unga och yrkespersoner inom olika branscher att mitt arbete har påverkat deras verksamhet har varit viktiga för mig.

Gemenskap är viktigt för mig

Som ung drömde jag om att bli lärare. Det bästa med yrket var enligt min mening att kunna förbättra studerandenas självkänsla. Barn och unga tillbringar största delen av sin tid i skolan, så där skulle man kunna påverka deras framtid. Jag har avlagt pedagogiska studier för lärare, så drömmen har hängt med fram till idag.

Gemenskap är viktigt för mig och jag tycker att en positiv atmosfär ska råda i arbetsgemenskapen. Arbetskamraternas stöd påverkar upplevelsen av hur värdefullt det egna arbetet är och hjälper en att stiga ut ur sin bekvämlighetszon. Arbetsgemenskapen måste skapa ett tryggt utrymme där var och en kan vara sig själv, påverka sina arbetsförhållanden och vågar höja rösten. Ingen ska behöva ändra på sig själv på grund av arbetsgemenskapen.

Även om man gör ett viktigt arbete måste man ibland ta andningspauser. Allra mest slappnar jag av då jag tillbringar tid med familjen och vänner. På fritiden gillar jag också att simma och utöva annan vattensport. Tidigare simmade jag i Helsingfors, eftersom man i Vandas simhallar inte fick använda burkini, en baddräkt för muslimska kvinnor. Tack vare mitt eget påverkansarbete trädde i början av detta år en ändring i kraft som tillåter användning av burkini i simhallarna i Vanda. Det är en stor förändring.

Salaado Qasim