Regionala utvecklingsutsikter: Ekonomin växer snabbt, men framtidsarbetet har blivit allt svårare.

Nyheter

Finland var på god väg att återhämta sig efter covid-19-krisen tills Rysslands invasion av Ukraina ledde till en ny global kris som förändrade läget väsentligt, står det i den översikt över nuläget och utsikterna för den närmaste framtiden i landskapen som gavs ut den 10 maj 2022.

nainen_torilla

Regionala utvecklingsutsikter våren 2022 är närings-, trafik- och miljöcentralernas och de andra regionutvecklarnas gemensamma uppfattning om nuläget och utsikterna för den närmaste framtiden i landskapen. Enligt översikten är framtidsutsikterna likartade i hela landet. Trots att kriget kommer att ha långvariga konsekvenser som påverkar den ekonomiska debatten, är regionerna på många sätt inne i en bra utvecklingsfas och sysselsättningen fortsätter att öka. Utsikterna har dock blivit dystrare. 

Hög efterfrågan på arbetskraft, men matchningsproblemen fortsätter

Efterfrågan på arbetskraft har varit rekordartat hög på många områden, och detta har också förbättrat sysselsättningsgraden. Nackdelen är en värre brist på kompetent arbetskraft inom fler branscher och yrken.  

Hittills har kriget i Ukraina haft få konsekvenser för arbetsmarknaden. Om kriget drar ut på tiden och den ekonomiska tillväxten avtar kan det förväntas att risken för permitteringar och uppsägningar inom bland annat logistiken, turismen, handeln och industrin kommer att öka. Även efterfrågan på arbetskraft kommer att minska, men det är svårt att säga hur mycket.

Läs mer

Mer information