Alueelliset kehitysnäkymät: Talouden rattaat pyörivät vauhdilla, mutta tulevaisuuden ennakoinnista on tullut entistä vaikeampaa

Uutinen

Koronakriisistä toipuminen oli jo hyvässä vauhdissa, kunnes Venäjän hyökkäys Ukrainaan loi uuden globaalin kriisin ja muutti alueiden kehitysnäkymiä olennaisesti, todetaan 10.5.2022 julkaistussa maakuntien nykytilaa ja lähiajan kehitysnäkymiä tarkastelevassa katsauksessa.

nainen_torilla

Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2022 -julkaisu on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys maakuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä.  Sen mukaan alueiden lähiajan näkymät ovat samansuuntaisia koko maassa. Vaikka sodan vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen ja värittävät keskustelua taloudesta, alueilla on vielä monin tavoin hyvä kehitysvaihe menossa ja työllisyys kohenee edelleen. Näkymät ovat kuitenkin synkentyneet.

Työvoiman kysyntä pysynyt vilkkaana, kohtaanto-ongelmat jatkuvat

Työvoiman kysyntä on ollut monilla alueilla jopa ennätyksellisen kovaa, minkä myötä työllisyysaste on noussut. Työvoiman kysynnän vilkkauden kääntöpuolena osaajapula on pahentunut ja se koskee yhä useampaa toimialaa ja ammattia. 

Ukrainan sodan vaikutukset työmarkkinoille ovat vielä toistaiseksi olleet vähäiset. On odotettavissa, että sodan pitkittyessä ja talouden kasvun hidastuessa muun muassa logistiikassa, matkailussa, kaupan alalla ja teollisuudessa tulee lomautusten ja irtisanomisten uhka kasvamaan. Myös työvoiman kysyntä tullee vähenemään, mutta katsauksen mukaan suuruusluokkaa on vaikea arvioida.

Lue lisää

Aiheesta muualla