Work in Finland internationell rekryteringsrådgivning för arbetsgivare har startat

Nyheter

Work in Finland internationell rekryteringsrådgivning för arbetsgivare har startat den 16.8.2022. Tjänsten är riksomfattande och fungerar per telefon- och e-post.

Work in Finland internationell rekryteringsrådgivning för arbetsgivare ger dig information, stöd och handledning i rekrytering av internationell arbetskraft samt i löne- och tillståndsprocesser. Målet med rådgivningstjänsten är att göra den internationella rekryteringen lättare för dig genom personlig och praktisk rådgivning över region- och förvaltningsgränserna.

Du kan kontakta rådgivningstjänsten, oavsett om det är fråga om att rekrytera arbetskraft från utlandet eller att anställa en internationell arbetstagare som redan befinner sig i Finland.

Du får hjälp via tjänsten, oavsett om du representerar en arbetsgivare inom den privata, offentliga eller tredje sektorn och oberoende av organisationens storlek eller bransch. Tjänsten är avgiftsfri, men för samtalet betalar du enligt ditt abonnemangsavtal.

Tjänsten piloteras först 16.8.–30.9.2022. Under piloteringstiden ges betjäning på finska och engelska. Från och med början av oktober ges service även på svenska, och dessutom planerar man att förlänga betjäningstiderna.

Tjänsten är öppen må–fr kl. 9–15. Du kan ringa numret 0295 016 770 för att få service eller lämna ett ringbud till telefontjänsten. Du kan också skicka e-post till adressen tyonantajaneuvonta@workinfinland.fi.

Läs mer

Work in Finland - arbetsgivarrådgivning för internationell rekrytering