Är du intresserad av att arbeta ombord? Havsförmedlingen för samman arbete och arbetare

Nyheter

AN-tjänsternas Havsförmedling betjänar sjöbranschens arbetsgivare och arbetssökande på riksnivå. Det publiceras sällan platsannonser om lediga arbetsplatser i branschen, eftersom arbetsgivarna oftast söker arbetskraft via Havsförmedlingen. Tjänsten hjälper och ger råd även i utbildningsfrågor som gäller branschen.

laiva-ja-meri

AN-tjänsternas Havsförmedling betjänar sjöbranschens arbetsgivare genom att rekrytera och förmedla arbetssökande till fartygen. Havsförmedlingen är en tjänst som administrativt faller under Egentliga Finlands AN-byrå, men som ansvarar för arbetsförmedlingen inom sjöfarten även på riksnivå.

– Tidigare var AN-tjänsternas instans som ansvarade för arbetsförmedlingen inom sjöfarten känd som Mylly. En del representanter för äldre generationer kan fortfarande fråga om Havsförmedlingen är samma sak som Mylly. Det är det, säger Havsförmedlingens expert Teemu Pesonen. 

Havsförmedlingen betjänar i huvudsak AN-byråns arbetssökande kunder, men vid behov kan även andra än arbetslösa eller personer som hotas av arbetslöshet kontakta tjänsten, det är alltså inte nödvändigt att vara kund hos AN-byrån.

Arbetskraft söks oftast via Havsförmedlingen

Eftersom Havsförmedlingen är belägen i Åbo fokuserar den särskilt på att betjäna arbetssökanden inom Egentliga Finland, men även arbetssökanden inom sjöbranschen från resten av Finland kontakta Havsförmedlingen.

– Vi kan dock inte ta emot arbetssökande som bor någon annanstans än i Egentliga Finland som kunder hos Egentliga Finlands AN-byrå. Arbetssökande som bor någon annanstans i Finland kan alltså utnyttja vår service, men de förblir kunder hos arbetsförmedlingarna i sina egna områden. Om du med din tjänsteman funderar över något som gäller sysselsättning inom sjöbranschen kan din tjänsteman kontakta oss. Därefter kontaktar vi dig. Kontrollera också med din tjänsteman att det finns ett sökord för Havsförmedlingen i dina uppgifter, eftersom vi med hjälp av sökordet hittar dig när vi söker arbetskraft för fartygen. Dessutom ska det finnas en anteckning i dina uppgifter om att du har gett tillstånd till att dina uppgifter lämnas ut till arbetsgivare, påpekar Teemu Pesonen.  

Havsförmedlingen känner sina privat- och arbetsgivarkunder väl. Även Havsförmedlingen är väl känd bland finländska rederier, fackförbund och sjöfartsläroverk.

– Vanligtvis publiceras inga platsannonser om lediga arbetsplatser inom sjöfartsbranschen, utan ofta kontaktar rederierna oss när de behöver till exempel en kock, en ekonomiassistent eller en styrman ombord. Därefter kollar vi i vårt system om det finns lämpliga arbetstagare och föreslår dem för arbetsgivarna. Det kan komma in upp till 15 sådana förfrågningar per vecka. Ofta är behovet av arbetskraft brådskande, arbetskraft behövs antingen under innevarande eller följande dag, så kallelsen till arbete kan komma med kort varsel. Fartyget kan inte avgå med underbemanning.

Utbildningar och jobbsökarträning

Utöver arbetsförmedling hjälper Havsförmedlingen till med att skaffa specialbehörighetsbrev och ger råd i frågor som gäller utbildningar inom sjöfarten.

– Vi kan efter prövning och under vissa förutsättningar skaffa till exempel räddnings- och brandkurser, livbåtsmannautbildning samt basic safety training som arbetskraftsutbildning för en arbetslös person eller en person som hotas av arbetslöshet, berättar Teemu Pesonen.

24–28 april ordnas jobbsökarträningen Laivalle töihin för personer som är intresserade av att arbeta ombord. I den fem dagar långa träningen går man igenom grunderna i jobbsökning individuellt och i grupp. Jobbsökarträningen ordnas i Turku Auriga Business Centre och på plats finns representanter för rederier och fackförbund. Personer från hela Finland som är arbetssökande kunder vid AN-byrån kan delta i jobbsökarträningen. Anmälan till utbildningen pågår.

Pesonen uppmanar dem som är intresserade av att arbeta ombord att kontakta Havsförmedlingen med låg tröskel.

– Om vi inte svarar i telefon betjänar vi sannolikt våra kunder aktivt just då. E-post är det bästa sättet att nå oss. Vi betjänar våra kunder på finska, svenska och engelska. Kom också ihåg att om du är intresserad av att söka arbete ombord kan du även kontakta rederierna direkt.

Teemu Pesonen berättade om AN-tjänsternas Havsförmedling på RekryExpo-mässan i Åbo Mässcentrum den 15 mars.

Läs mer

Merivälitys (Varsinais-Suomen TE-toimisto) (på finska)

Mer information