På väg till en likvärdig Jobbmarknad

Nyheter

I juni har man firat pride-månad både i Finland och utomlands. I det finska arbetslivet finns det ännu saker som måste ändras för att lika rättigheter oavsett sexuell läggning och könsidentitet skulle förverkligas. På Jobbmarknad har det gjorts många saker för att främja likvärdighet.

pride-kuukausi

På Jobbmarknad hittar du information om hur du kan främja likvärdighet i din arbetsgemenskap

Varje arbetsgemenskap är mångformig. Erfarenheter om ett rättvist och jämlikt bemötande kan påverka arbetstagarnas motivation och välbefinnande i arbete. Förutom likvärdigt bemötande har arbetsgivare på arbetsplatser med mer än 30 arbetstagare skyldighet att utarbeta och underhålla en jämställdhetsplan. Vi har beaktat behovet av information om ämnet när vi har skrivit innehållen på Jobbmarknaden.

En anonym jobbsökningsprofil och könsneutrala yrkesbeteckningar fäster uppmärksamheten på kunnandet

Yrkes- och kompetensordlistan som vi använder på Jobbmarknad baserar på den europeiska ESCO-ordlistan. Vem som helst oberoende av kön, ålder eller hudfärg kan söka sig till vilket som helst arbete eller uppgift och vi vill uppmuntra arbetssökare att ansöka olika uppgifter enligt intresse och kunskap. Därför är ESCO-yrkesbeteckningarna könsneutrala på Jobbmarknad. Om du märker att det fattas något på listan, kan du föreslå komplettering.

På Jobbmarknad publicerar arbetssökande sina profiler anonyma, så arbetsgivaren ser bara tidigare erfarenheter och kunskaper. Arbetsgivarna hittar och väljer arbetssökande till intervjuer baserat på kunnande, vilket minskar att också omedvetna fördomar påverkar besluten.

En högklassig arbetsplatsannons diskriminerar inte

Annonser som publiceras på Jobbmarknad måste fylla vissa kvalitetskriterier. Mest väsentligt för arbetsplatsannonserna är att beskriva kunnandet som behövs i uppgifterna. Annonserna får inte diskriminera enligt ålder, etniskt eller nationellt ursprung, medborgarskap, språk, familjesituation eller kön. Att be om ett fotografi är diskriminerande, ifall det inte finns goda grunder till det, som till exempel vid rekrytering av modeller eller skådespelare.

Förutom vad som väntas av arbetstagaren är det också bra att beskriva hurdana uppgifter arbetet består av, hurdan organisationen är och var arbetet ligger. På Jobbmarknad kan användarna ange om de upplever att en annons strider mot lag eller goda seder.