Matkalla kohti yhdenvertaista Työmarkkinatoria

Uutinen

Kesäkuussa on vietetty pride-kuukautta niin Suomessa kuin maailmallakin. Suomalaisessa työelämässä riittää vielä korjattavaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutumisessa. Edistysaskeleita otetaan kuitenkin koko ajan. Työmarkkinatorilla on tehty monia valintoja, joiden tarkoituksena on yhdenvertaisuuden edistäminen.

pride-kuukausi

Työmarkkinatorilta löydät tietoa yhdenvertaisuuden edistämiseksi työyhteisössäsi 

Jokainen työyhteisö on monimuotoinen. Kokemus tasapuolisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon ja työhyvinvointiin. Yhdenvertaisen kohtelun lisäksi yli 30 työntekijän työpaikoilla työnantajilla on velvollisuus laatia ja ylläpitää tasa-arvosuunnitelmaa. Olemme ottaneet tiedontarpeen näistä asioista huomioon, kun olemme kirjoittaneet Työmarkkinatorin sisältöjä. 

Anonyymi työnhakuprofiili ja sukupuolineutraalit ammattinimikkeet kiinnittävät huomioon osaamiseen 

Työmarkkinatorilla käytetty ammatti- ja osaamissanasto pohjautuu Euroopan laajuiseen ESCO-sanastoon. Kuka tahansa ikään, sukupuoleen tai ihonväriin riippumatta voi hakeutua mihin tahansa ammattiin tai työtehtävään, ja haluammekin rohkaista työnhakijoita hakeutumaan erilaisiin tehtäviin oman kiinnostuksen ja osaamisen pohjalta. Tämän vuoksi ESCO-pohjaiset ammattinimikkeet ovat Työmarkkinatorilla sukupuolineutraaleita. Jos käyttäjämme huomaavat, että joitakin nimikkeitä tai osaamisia puuttuu, niitä voi ehdottaa lisättäväksi. 

Työmarkkinatorilla työnhakija julkaisee työnhakuprofiilinsa anonyymina, joten työnantajien nähtävillä ovat vain aiempi kokemus ja osaaminen. Työnantajat etsivät siis työntekijöitä ja valitsevat haastatteluun kutsuttavat osaamiseen perustuen, mikä vähentää tiedostamattomienkin ennakkoluulojen vaikutusta päätöksiin. 

Laadukas työpaikkailmoitus ei syrji ketään 

Työmarkkinatorille julkaistavien työpaikkailmoitusten täytyy täyttää tietyt laatuvaatimukset. Työpaikkailmoituksissa olennaisinta on työssä vaaditun osaamisen esille tuominen. Ilmoituksissa ei saa syrjiä työnhakijoita iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, perheellisyyden tai sukupuolen perusteella. Valokuvan pyytäminen on syrjintää, ellei se ole selkeästi perusteltua, kuten rekrytoidessa työntekijää mallin tai näyttelijän tehtävään. 

Työpaikkailmoituksessa on hyvä kuvata selkeästi työnhakijalta odotettavien ominaisuuksien lisäksi, mitä tehtäviä työ sisältää, millainen organisaatio on ja missä työpaikka sijaitsee. 

Työmarkkinatorilla käyttäjät voivat lähettää ilmiannon, mikäli kokevat jonkin työpaikkailmoituksen olevan hyvien tapojen tai lain vastainen.