Verktygen för Mitt FöretagsFinland förnyas och användningen av den nuvarande tjänsten avslutas i slutet av 2023

Nyheter

De verktyg som Mitt FöretagsFinland erbjuder förnyas under år 2023. Vi gör affärsplanen till en del av webbtjänsten Jobbmarknaden och användningen av det nuvarande oma.yrityssuomi.fi avslutas i slutet av 2023. Även testerna som till exempel mäter lämplighet för företagande kommer att redigeras.

oys-uutinen

I förnyelsearbetet deltar företagsrådgivare, experter och användare av tjänsten. Syftet med förnyelsen är att erbjuda ett tekniskt stabilt och användarorienterat affärsplansverktyg som motsvarar dagens krav.

Det förnyade affärsplansverktyget kommer senast i september att finnas till ditt förfogande på Jobbmarknaden. Efter publicerandet av det nya verktyget är det ännu under några månaders tid möjligt att använda också den nuvarande tjänsten Mitt FöretagsFinland. 

En närmare tidpunkt för nedstängningen av tjänsten Mitt FöretagsFinland meddelas senare. Användarna av tjänsten kommer i god tid att få ett meddelande om de åtgärder som nedstängningen kräver både per e-post och på tjänstens ingångssida.

Om du har frågor eller vill komma med idéer om hur tjänsten kunde utvecklas kan du ta kontakt via vår responsblankett. Vi kommer under de närmaste veckorna också att publicera en enkät till användarna på tjänstens ingångssida.

Mitt FöretagsFinland