Ansökan om lönesubvention blir elektronisk – bekanta dig med reformen och även med det sysselsättningsstödet för personer som fyllt 55 år

Nyheter

Regeringen har lämnat en proposition om en reform av lönesubventionen till riksdagen, vars syfte är att främja sysselsättningen för personer i svag ställning på arbetsmarknaden och att öka användningen av lönesubvention i synnerhet i företag.

lila nappaimisto

Reformen förenklar bestämmelserna av lönesubvention

Målet är att arbetsgivare bättre ska kunna förutse på vilka villkor de kan få stöd och hur mycket stöd de kan få för att anställa en person. Ett ytterligare mål är att processen för beviljande och utbetalning av lönesubvention ska bli snabbare.

Av arbetsgivare som sysselsätter med lönesubvention förutsätts i fortsättningen ett FO-nummer, och stöd kan inte beviljas hushåll.

Mottagandet av elektroniska stödansökningar via e-tjänsten öppnas den 19 december 2022 och samtidigt slopas användningen av ansökningsblanketter som skrivs ut helt och hållet. Lönesubvention söks i fortsättningen via TE-tjänsternas tjänst Mina e-tjänster på Jobbmarknaden.

Reformen ska träda i kraft med en övergångsperiod den 1 januari 2023.

Sysselsättningsstödet för personer som fyllt 55 år

Regeringen har i samband med lönesubventionsreformen också föreslagit ett nytt sysselsättningsstöd som främjar sysselsättningen av 55 år fyllda. Stödet beviljas utan ändamålsenlighetsprövning, om de förutsättningar som anges i lagen uppfylls. Som stödberättigande kostnader för sysselsättningsstöd betraktas samma lönekostnader som för lönesubventionerat arbete.

Läs mer