Palkkatuen hakeminen sähköistyy – tutustu uudistukseen ja myös 55 vuotta täyttäneiden työllistämistukeen

Uutinen

Hallitus on lähettänyt eduskuntaan palkkatuen uudistamista koskevan esityksen, jonka tavoitteena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja lisätä palkkatuen käyttöä erityisesti yrityksissä.

Uudistus yksinkertaistaa palkkatukisääntelyä

Tavoitteena on, että työnantajat pystyisivät ennakoimaan nykyistä paremmin, millä ehdoin ja kuinka paljon tukea työllistämiseen voi saada ja että myöntö- ja maksatusprosessi olisi aiempaa nopeampi.

Palkkatuella työllistäviltä työnantajilta edellytetään jatkossa Y-tunnusta, eikä tukea voida myöntää kotitalouksille.

Sähköisten tukihakemusten vastaanottaminen asiointipalvelun kautta avataan 19.12.2022 ja samalla tulostettavien hakemuslomakkeiden käytöstä luovutaan kokonaan. Palkkatukea haetaan jatkossa Työmarkkinatorilla sijaitsevan TE-palveluiden Oma asiointi -palvelun kautta.

Uudistuksen on määrä astua voimaan siirtymävaiheella 1.1.2023.

Työllistämistuki 55 vuotta täyttäneille

Hallitus on esittänyt palkkatukiuudistuksen yhteydessä myös uutta työllistämistukea, jolla edistetään 55 vuotta täyttäneiden työllistymistä. Tuki myönnettäisiin ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Työllistämistuen tukikelpoisina kustannuksina pidettäisiin samoja palkkakustannuksia kuin palkkatuetussa työssä.

Lue lisää

55-vuotiaille uudelleentyöllistymisen tueksi laajennettu muutosturva ja palkkatukiuudistus 55 vuotta täyttäneiden työttömien palkkaamiseen

Aiheesta muualla

Palkkatuen hakeminen sähköistyy täysin (keha-keskus.fi)