SMF-företagsbarometern: De små och medelstora företagens förväntningar har blivit positivare jämfört med i våras

Nyheter

De små och medelstora företagens förväntningar har blivit positivare jämfört med i våras, men det ekonomiska läget förväntas bli något sämre under det kommande året, visar SMF-företagsbarometern.

De exceptionella gångna åren och osäkerheten i det nuvarande ekonomiska läget påverkar direkt de små och medelstora företagens utsikter i den rådande konjunkturutvecklingen. I höstens SMF-företagsbarometer har dock de siffror som beskriver företagens konjunkturförväntningar och investeringsplaner åter förbättrats något sedan våren, då de var kraftigt negativa.

De små och medelstora företagens investeringsvilja ligger fortfarande på en anspråkslös nivå. Däremot har till exempel förväntningarna på utvecklingen av omsättningen och soliditeten förbättrats jämfört med vårens enkät. De små och medelstora företagens tillväxtorientering har länge minskat. Det är positivt att minskningen nu åtminstone tillfälligt har stannat av.

Av de små och medelstora företagen överväger 13 procent att öka sin FoU-verksamhet 2023 medan en tredjedel av företagen inte kunde ta ställning till frågan. De vanligaste offentliga finansieringskällorna för FoU-verksamhet är lokala och regionala myndigheter, till exempel NTM-centralerna, och Business Finland.

Läs mer

SMF-företagsbarometern: Företagens förväntningar visar positiva tecken på återhämtning (tem.fi)