Pk-yritysbarometri: Pk-yritysten odotukset ovat parantuneet viime keväästä

Uutinen

Pk-yritysten odotukset ovat parantuneet viime keväästä, mutta talouden tilan odotetaan lievästi heikkenevän seuraavan vuoden aikana, osoittaa uusi pk-yritysbarometri.

Poikkeukselliset kuluneet vuodet ja talouden nykytilanteen epävarmuus vaikuttavat suoraan pk-yritysten näkymiin suhdannekehityksessä. Silti syksyn pk-yritysbarometrissa yritysten suhdanneodotuksia ja investointiaikeita kuvaavat luvut palautuivat hieman keväästä, jolloin ne olivat voimakkaan negatiiviset.

Pk-yritysten investointihalukkuus on edelleen vaatimattomalla tasolla. Toisaalta esimerkiksi odotukset liikevaihdon ja vakavaraisuuden kehityksestä ovat parantuneet kevään kyselystä. Pk-yritysten kasvuhakuisuus on laskenut pitkään. Myönteistä on, että lasku on nyt ainakin hetkellisesti pysähtynyt.

Pk-yrityksistä 13 prosenttia pohtii lisäävänsä tutkimus- ja kehitystoimia vuonna 2023 edelliseen vuoteen verrattuna, kun lähes kolmannes pk-yrityksistä ei osannut ottaa tähän kantaa. Yleisimmät julkisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituslähteet ovat paikallis- ja alueviranomaiset kuten ELY-keskukset sekä Business Finland. 

Lue lisää

Pk-yritysbarometri: Yritysten odotuksissa myönteisiä palautumisen merkkejä (tem.fi)