Elektroniska tjänsterna förnyas – driftavbrott under veckoslutet

Nyheter

Nästa veckoslut kommer det att vara ett driftavbrott i Mina e-tjänster och rådgivningstjänster. Avbrottet är från fredagen klockan 16.00 till måndagen 13 mars kl 7.30. Efter uppdateringen sköts sakerna som är relaterade till utkomstskydd för arbetslösa i den nya tjänsten.

Under veckoslutet 10-12 mars 2023 börjar förnyelsen av de nuvariga e-tjänsterna. Arbetet kommer att genomföras stegvis och i det första steget tas i bruk tjänsten för arbetskraftspolitiska utlåtanden och utredningsbegäran. Användaren flyttas automatiskt från den gamla tjänsten till den nya baserat på identifieringsdata. Övergången är säker och tjänsten styr användningen.

På grund av avbrottet kommer AN-telefontjänsten för personkunder och chatten inne i Mina e-tjänster att stängas redan kl. 15.45 på fredagen. Andra chattar, Företags-Finlands telefontjänst och Företagarens Ekonomihjälp betjänar normalt fram till kl. 16.15.

Saker som inte kan skötas under avbrottet korrigeras efteråt. Ta hand om dessa så snart som möjligt efter avbrottet. Var också beredd på att det kan vara rusning i telefon- och e-tjänsterna efter avbrottet.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som orsakas av avbrottet.

Digitaliseringen av AN-tjänsterna framskrider

I projektet Digitalisering av arbets- och näringstjänster förnyas och digitaliseras statens arbets- och näringstjänster och de nuvarande e-tjänsterna som tillhandahålls via Mina e-tjänster överförs stegvis till den systemmiljö som byggs upp på Jobbmarknaden. Målet är att både AN-tjänsternas e-tjänster och kundhanteringssystemet i huvudsak ska ha förnyats före utgången av år 2023.