Behandlingen av ansökningar om arbetstillstånd vid arbets- och näringsbyråerna blir nationell

Nyheter

Reformen hjälper med att minska volymtopparna och öka jämlikheten i behandlingen. Även kontaktinformationen blir riksomfattande. Reformen påverkar inte kunderna på andra sätt.

sahkoasentaja

Behandlingen av ansökningar om arbetstillstånd som kommer till AN-byråerna blir nationell 15.9.2022. Hittills har ansökningar om arbetstillstånd behandlats regionalt vid arbetstillståndsenheterna vid arbets- och näringsbyråerna i Sydöstra Finland, Birkaland, Norra Österbotten och Nyland.

Hittills har behörigheten bestämts utifrån var arbetet utförs, men i fortsättningen kommer ansökningarna om arbetstillstånd att behandlas utan regionala behörighetsgränser. Undantaget är Åland, som behandlar ansökningarna från landskapet även i fortsättningen.

Behandlingen av ansökningarna blir mer jämlik och rättvis då verksamheten blir allt enhetligare. Det blir lättare att jämna ut volymtoppar i behandlingen, när ansökningarna behandlas nationellt i stället för utifrån en regional fördelning av behörigheterna. Detta jämnar också ut skillnader i behandlingstiderna.

För kunderna syns förändringen endast genom att arbetstillståndstjänsternas servicenummer och e-postadress blir nationella.

  • Det nya nationella telefonnumret: 0295 040 019
  • Den nya nationella e-postadressen: tyoluvat@te-toimisto.fi
  • Ändringarna träder i kraft 15.9.2022

Behandlingen av uppehållstillstånd för arbetstagare sker i två faser även i fortsättningen

Arbets- och näringsbyrån fattar ett delbeslut, och därefter behandlar Migrationsverket ansökan och fattar det slutliga beslutet.

Arbets- och näringsbyråernas prövning av delbeslut förblir oförändrad. I delbeslutsprövningen ingår en prövning av tillgången på arbetskraft, en kontroll av anställningsvillkoren och en granskning av fullgörandet av arbetsgivarens skyldigheter. NTM-centralernas regionala riktlinjer som anknyter till prövningen av tillgången på arbetskraft är regionala även i fortsättningen.

Använd Enter Finland för att påskynda behandlingen av ansökan

Kunder kan påskynda behandlingen av sin ansökan genom att lämna in nödvändiga dokument och redogörelser i e-tjänsten Enter Finland:

E-tjänsten Enter Finland (enterfinland.fi)

Även anmälan om arbetstagare ska i första hand lämnas i tjänsten Enter Finland för arbetsgivare:

Arbetsgivarens Enter Finland (enterfinland.fi)

Mer information om anställning av en utländsk arbetstagare hittar du på Jobbmarknad: 

Anvisningar för att anställa en utländsk arbetstagare (tyomarkkinatori.fi)